open-navfaktor-logo
search
Pogubna greška
Sindikat JU Dom zdravlja KS: Forto i Vranić ukidanjem Odluke ukinuli i broj medicinskog kadra kojeg ionako fali
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo u aprilu donijelo je Odluku o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugovaranje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama sa područja KS.
04.07.2022. u 08:03
get url
text

Razlog ovakvog poteza nadležnog Ministarstva, javno je pojašnjen kao želja da se i javnozdravstvene i privatne zdravstvene ustanove stave u isti "konkurentski" položaj kojim bi i jedni i drugi imali obavezu da se svake godine javljaju na javni poziv Zavoda zdravstvenog osiguranja KS (ZZOKS).

Želja da se javno zdravstvo izjednači sa privatnim

Međutim, umjesto da su dio odluke koju su stavili van snage, a koja se tiče pitanja, kriterija i mjerila ugovaranja, podvrgli izmjenama i dopunama ili da su uradili reviziju te odluke koja osim mjerila ugovaranja, definira veći obim prava zdravstvenih ustanova i u smislu broja potrebnog kadra, ministar Haris Vranić je, kako kaže Jasmin Avdović, predsjednik Osnovne sindikalne organizacije JU Dom zdravlja KS, "bez razmišljanja o posljedicama želje da se javno zdravstvo izjednači sa privatnim, cijelu Odluku, koja ima 51 stranicu, stavio van snage".

Jasmin Avdović

- S obzirom na to da je obaveza svakog poslodavca u javnom zdravstvu da u roku od 60 dana uskladi svoje Pravilnike o radu i sistematizaciji radnih mjesta sa nakon tri godine potpisanim kolektivnim ugovorima, ti pravilnici će sada sadržavati umanjeni broj kadra kojeg već dokazano nemamo dovoljno - ističe Avdović.

Prema njegovim riječima, "Odlukom iz 2009. godine regulisane su sve stvari koje su u vezi sa zdravstvom, između zdravstvenih ustanova i finansijera Zavoda zdravstvenog osiguranja KS (ZZOKS)".

- To su kriteriji i mjerila ugovaranja, znači kako se pišu ugovori i isplaćuju sredstva za usluge koje mi pružamo. Međutim, Vlada KS je pokušala sve javnozdravstvene ustanove spustiti u isti rang sa privatnim tako da se i mi (javnozdravstvene ustanove) svake godine moramo javljati na oglase. U prijevodu, to znači da nemamo nikakve sigurnosti - navodi Avdović.

Umjesto da Vlada KS, odnosno resorno Ministarstvo zdravstva, u Odluci izmijene ili dopune članove koji definiraju samo finansiranje javnog zdravstva, oni su, kako kaže, "poništili cijelu Odluku i time sve odredbe koje govore - koliko u kojoj ustanovi treba raditi medicinskog kadra, u kojem nivou zdravstvenog osiguranja, koje će se usluge pružati…"

- To znači da svi akti, cjenovnici koje imamo od 2009, padaju u vodu. Primjera radi, zbog nove Odluke u kojoj pitanje broja kadra, uopće nije definirano, navedeno je kako u Centru rehabilitacije u zajednici radi po jedan fizijatar i diplomirani terapeut, tri terapeuta sa srednjom stručnom spremom i jedna medicinska sestra na 40.000 osiguranika. Izgubili smo dakle, jednog fizioterapeuta sa srednjom stručnom spremom, jednog defektologa-somatopeda i jednog socijalnog radnika, a broj osiguranika je povećan za 10.000. Tako je u skoro svakoj službi. Laboratorija gubi po jednog inžinjera laboratorijske dijagnostike u svakoj organizacionoj jedinici, a svaki tim porodične medicine gubi po jednu medicinsku sestru, dok se na taj tim, umjesto dosadašnjih 1.800, broj zdravstvenih osiguranika povećava na 2.000.

Isto stanje je i kod timova palijativne njege, gdje broj kadra ostaje isti, ali se povećava broj korisnika. Također, po novom, defektolog-somatoped ne postoji nikako i umjesto da za djecu sa poteškoćama u psihofizičkom motoričkom razvoju imamo osam defektologa za cijeli KS, mi trenutno na tom random mjestu nemamo nijednog. Ovakvom organizacijom vraćeni smo na vrlo nepovoljan federalni akt koji jeste krovni, ali kantonalni su tu da proširiju prava i obaveze zdravstvenih ustanova u skladu sa interesima kantona - objašnjava Avdović.

U skladu sa podacima Zavoda za statistiku FBiH i onima o prosjeku u Evropskoj uniji, na svakih 100.000 stanovnika u Kantonu Sarajevo, evidentirano je 50 medicinskih sestara, tehničara i zdravstvenih tehničara manje.

Prema riječima Avdovića, "samo na nivou primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja), imamo 200 medicinara manje nego što ih je potrebno".

- Temeljem ovog nepromišljenog poteza Vlade KS i Ministarstva zdravstva za koji je Ministarstvo pravde i uprave KS dalo saglasnost u smislu da se ne krše nikakve konvencije o ljudskim pravima, skoro svaka zdravstvena ustanova imat će još manje kadra, koji će u smislu plaća i drugih naknada, biti priznat od ZZOKS - dodaje Avdović.

Kršenje konvencije o ljudskim pravima

Kako kaže, "ovo su samo neki od primjera koji su strašna posljedica nepromišljenog stavljanja van snage spomenute Odluke".

- S obzirom na to da će blagovremenost zdravstvene usluge osiguranicima u KS, zahvaljujući navedenom, u narednom periodu biti pogoršana, zvanično mišljenje Ministarstva pravde i uprave KS, u kojem tvrde da nisu prekršene konvencije o ljudskim pravima, nevjerovatno je. Prekršena je svaka konvencija o ljudskim pravima, koja u smislu prava na zdravlje i kvalitetan život, postoji sa naglaskom na one o pravima djece - dodaje Avdović.

Zbog navedenih pogrešnih poteza vlasti u KS, Osnovna sindikalna organizacija JU Dom zdravlja KS "poziva Edina Fortu, premijera, te sva ministarstva koja su u tome učestvovala, da objasne građanima KS kako su došli na ideju da povuku ovako poguban potez".

- Pozivamo nadležne da se javno očituju - da li je stavljanje van snage ograničeno isključivo na način finansiranja usluga bez nepovoljnog utjecaja na kadrovske kapacitete koji je naveden, ili je zaista svaka od 51 stranice Odluke stavljena van snage samo da bi i javne ustanove išle na javni poziv za finansiranje dok se opisanim primjerima cijeli sistem stavlja daleko ispod minimuma potrebe zajednice. Na primjeru usvajanja Finansijskog plana ZZOKS prije potpisivanja kolektivnih ugovora vidjeli smo da se trenutna vlast u KS baš i ne razumije ili ne želi poštovati zakone, ali ovakvu pogubnu grešku ipak nismo očekivali - naglasio je Avdović.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.