open-navfaktor-logo
search
Tražili smo pojašnjenje
Šta radi Finansijska policija FBiH, koliko često je na terenu, hoće li kontrolisati Zavod Pazarić?
Finansijska policija Federacije BiH pored Porezne uprave, više inspekcija, bila je uključena u kontrolu Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić 2019. godine kada su u javnost šokirale informacije o zlostavljanju štićenika, malverzacijama u ovoj federalnoj ustanovi socijalne zaštite.
26.09.2023. u 07:46
get url
text

Zbog zlostavljanja štićenika Zavod Pazarić je proteklih mjesec dana bio ponovo u fokusu javnosti i sa pravom se postavlja pitanje da li je i sada Finasijska policija uključena u kontrolu Zavoda Pazarić i općenito koliko često ovo tijelo provodi kontrole na terenu.

- Kontrole se obavljaju svakodnevno i trenutno se postupa u 48 otvorenih predmeta u kojima se vrše ili inspekcijski nadzori ili preduzimaju mjere i radnje dokazivanja. Finansijska policija FBiH će eventualno ponovo izvršiti inspekcijski nadzor Zavoda Pazarić po dobijenom nalogu Vlade Federacije BiH, Ministarstva ili nadležnog tužilaštva, a po službenoj dužnosti ukoliko dođe do saznanja o kršenju propisa iz njene nadležnosti - navodi nam glavni inspektor Finansijske policije FBiH Amel Topalović.

Upitali smo koji je epolog kontrola 2019. godine u Zavodu Pazarić.

- Na osnovu zaključka Vlade FBiH 19.9.2019. godine inspektori Odsjeka Sarajevo izvršili kontrolu poslovanja kod JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić za period poslovanja od 1.1.2027 do 20.09.2019. godine - navodi Topalović.

Izvještaj je dostavljen Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

- Na osnovu dostavljenog izvještaja Kantonalno tužilaštvo Sarajevo je aktom od 30.9.2020. godine Finansijskoj policiji dostavilo naredbu od oduzimanju originalne dokumentacije kod JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece, a po kojoj je postupljeno 12.10.2020. godine.

U martu 2023. na poziv postupajuće tužiteljice u predmetu JU Zavod Pazarić, postupajući inspektori su u Kantonalnom tužilaštvu izvršili procesnu radnju otvaranja privremeno oduzetih predmeta. Također, temeljem zaključka Vlade FBiH od 22.11.2029. godine početkom 2020. godine inspektori Odsjeka Travnik izvršili su kontrolu finansijskog poslovanja kod JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin sa sjedištem u Fojnici, period poslovanja od 1.1.2017. do 30.4.2020. godine.

Sačinjena je informacija o utvrđenim činjenicama u postupku inspekcijskog nadzora u Drinu koja je dostavljena Vladi FBiH. Izvještaj je dostavljen Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike - odgovorio je Topalović.

Osvrnuo se i na pitanje koje su sve nadležnosti Finansijske policije FBiH.

- Inspektori Finansijske policije su ovlaštena službena lica koja samostalno ili po dobijenom ovlaštenju i pod nadzorom tužioca preduzumaju radnje, mjere i postupke utvrđene krivično-procesnim odredbama zakona.

U skladu sa nadležnostima kojima su joj data tzv. antikoruptivnim zakonima u FBiH, odnosno, Zakonom o oduzimanju, nezakonito stečene imovine krivičnim djelom i Zakonom o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH a u vezi sa Zakonom o krivičnom postupku FBiH, Finansijska policija provodi finansijske istrage radi identificiranja, osiguranja i oduzimanja nezakonito stečene imovine, odnosno, imovine stečene krivičnim djelom.

Finansijske istrage imaju značajnu ulogu u suprostavljanju korupciji, naročito u pogledu otkrivanja neopravdanog trošenja javnih sredstava. Predmetom inspekcijskog nadzora ili preduzimanja mjera i radnji dokazivaja su pravna i fizička lica rezidenti i nerezidenti kada svoju privrednu ili drugu djelatnost obavljaju na teritoriji FBiH - navodi Topalović i dodaje:

- Shodno odredbama člana 80. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, Finansijska policija FBiH kao inspekcijski organ Ministarstva finansija FBiH, određena je kao kontrolni organ odnosno, nadzorno tijelo nad radom obeveznika provođenja mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i to mjenjačnica, računovođa, revizora, pravnih i fizičkih osoba koje se bave organizacijom i vođenjem aukcije, prometom plemenitih metala i dragulja i njihovih proizvoda, umjetničkim predmetima, plovilima, vozilima i letjelicama kao i nadzor nad radom neobveznika provođenja mjera iz člana 37. Zakona, a koji objavljuju djlatnost prodaje dobara i usluga u BiH.

U provođenju mjera i radnji iz svojih nadležnosti Finansijska policija FBiH primjenjuje ovlaštenja propisana Zakonom o Finansijskoj policiji, Zakonom o organizaciji organa uprave u FBiH i Zakonom o krivičnom postupku FBiH i BiH.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.