open-navfaktor-logo
search
Pripremno ročište
UDT traži da Diana Kajmaković bude razriješena dužnosti, evo za šta je terete i ko su predloženi svjedoci
U prostorijama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Bosne i Hercegovine danas je održano pripremno ročište po disciplinskoj tužbi koju je Ured disciplinskog tužioca (UDT) VSTV-a BiH pokrenuo protiv suspendovane tužiteljice Tužilaštva BiH Diane Kajmaković. 
17.02.2023. u 16:35
get url
text

Ročište je održano pred tročlanom Prvostepenom komisijom VSTV-a koju čine Sanin Bogunić, Sanela Gorušanović - Butigan i Saša Petković. 

Glavna disciplinska tužiteljica Alena Kurspahić - Nadarević, nakon što je predočila za šta se tužiteljica Kajmaković tereti disciplinskom tužbom podnesenom 21. decembra prošle godine i koje dokaze UDT namjerava provesti, kazala je da se tužbom traži da se tužiteljici Kajmaković izrekne kazna udaljenja sa dužnosti. 

Navodi iz tužbe

Tužbom se Kajmaković tereti za sljedeće disciplinske prekršaje: korištenje funkcije tužioca kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe, miješanje u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruiranja ili potcjenjivanja njihovih aktivnosti, ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke funkcije, odnosno bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti i dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.

Konkretno, kako se moglo čuti na današnjem ročištu, tužiteljicu Kajmaković UDT tereti da je u periodu kada je bila raspoređena na mjestu rukovodica Odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, svjesno propustila da pravilno evidentira ulazne podatke s oznakom strogo povjerljivo dobijene od OSA-e, te da je u sefu držala 21 omot sa povjerljivim informacijama dobijenim od OSA-e, kao i dva akta sa dva CD-a dobijena od Direkcije za koordinaciju policijskih tijela sa podacima dobijenim iz dešifrovanih Sky i Anom aplikacija.

Kako je kazala tužiteljica, to je moglo imati ili je imalo utjecaja na formiranje novih tužilačkih spisa, odnosno moglo je biti uložene u već formirane spise, što, kako je navela, predstavlja miješanje u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruiranja ili potcjenjivanja njihovih aktivnosti.

Drugom tačkom diciplinske tužbe, Kajmaković se tereti da se 23. maja 2022. povišenim tonom obratila policijskom istražitelju MUP-a Kantona Sarajevo Miroslavu Plakaloviću, u prisustvu tužilaca Mirze Hukeljića i Dubravka Čampare, a kojem je, navodno, kazala da sve informacije koje se tiču Sky i Anom aplikacija mora dostavljati prvo njoj, a sve to nakon što je ovaj istražitelj informacije prvo predočio tužiocu Džerminu Pašiću. 

Trećom tačkom tužbe UDT tereti Kajmaković da je 28. jula 2022. u prostorijama Tužilaštva od saradnika tužioca Mirze Hukeljića Ediba Sikire tražila da joj iz spisa donese odluku koja se odnosi na Sky i Anom aplikaciju, o čemu je on obavijestio Hukeljića, koji to nije dozvolio. 

Nožica: Ništa što je navedeno nije tačno

Advokatica Senka Nožica, koja zajedno sa advokaticom Lejlom Čović zastupa odbranu u ovom slučaju, kazala je da je odbrana ranije dostavila odgovor na tužbu, u kojem su ukazali na okolnosti kojima se opovorgavaju navodi tužbe.

- Ništa navedeno nije tačno - kazala je Nožica, te dodala kako se "kaže da je zadržavala informacije i nije ih davala u dalji rad, kako bi navodno nekome pribavila korist", a da će odbrana dokazati da je po svakoj toj informaciji rađeno prema pravilniku i propisima, da su proslijeđivane radnicima policijskih agencija, prije svega SIPA-e, kao i drugim tužiocima. 

- Ona je ostavila te informacije u sefu, na najsigurnijem mjestu gdje se one mogu nalaziti, u vrijeme dok je bila na bolovanju - kazala je Nožica, dodavši da je prilikom pregleda utvrđeno da je 21 omot sa informacijama otvoren, zapečaćen i obilježen oznakom strogo povjerljivo.

- Informacija uvijek ostaje kod primaoca, to je informacija, nije dokaz - kazala je Nožica, dodavši da postoje zakonske odredbe kako se postupa s podacima Obavještajne službe. 

Također je kazala da disciplinski tužilac nije naveo ništa konkretno kada su u pitanju te informacije, odnosno da je tužilac bio dužan navesti da je "u toj informaciji stajalo to i to, ona to nije prenijela tome i tome i pribavila je korist tome i tome".

Kazala je i da se u disciplinskoj tužbi potpuno netačno navodi da je ona razriješena 20. aprila, nego tek u maju mjesecu. Također je navela da će izvesti svjedoke koji će potvrditi da je čak i glavni tužilac dolazio na sastanke koje je ona vodila kao koordinator tima tužilaca zaduženog za Sky i Anom predmete. 

- Za sve imamo i materijalne dokaze i svjedoke - kazala je Nožica.

Tužiteljica Kurspahić - Nadarević potom je pobrojala dokaze koje UDT namjerava provesti.

Svjedoci Kajganić, Čampara, Pašić...

Kao svjedoke koje namjerava saslušati navela je glavnog tužioca Tužilaštva BiH Milanka Kajganića, tužioce Mirzu Hukeljića, Džermina Pašića i Dubravka Čamparu, uposlenike Tužilaštva Ediba Sikiru i Davora Kneževića, te Miroslava Plakalovića iz MUP-a KS.

Pašić i Hukeljić (desno) predloženi kao svjedoci

Odbrana se izjasnila da nema prigovor na predložene dokaze, te najavila svoje svjedoke: Zdravku Đukić - šeficu pisarne na okolnosti rada pisarne, naročito sa povjerljivim informacijama, Mišu Kerletu, uposlenika OSA-e na okolnosti načina dostavljanja i evidentiranja povjerljivih informacija, uposlenike SIPA-e Muhameda Šehovića i Jasmina Macića na okolnosti rada na predmetima s informacijama dobijenim na ovaj način, Mersudina Omerhodžića iz GPBiH na iste okolnosti.

Također predlažu Davora Kneževića iz Tužilaštva BiH na okolnosti dostavljanja informacija od OSA-e, čuvanje i postupanje s takvim informacijama, Vladimira Škarića iz SIPA-e na okolnosti distribuiranja informacija od tužiteljice kajmaković dobijenih na ovaj način. Na iste okolnosti predlažu i svjedoka Adisa Bećirovića iz DKPT-a, te Senaida Numinovića iz SIPA-e. Svjedoka Amera Vejza iz SIPA-e predlažu na okolnosti uloge Kajmaković kao kontakt tačke s EUROPOL-om, dok bi tužiteljica Sabina Beganović iz Tužilaštva HNK svjedočiti o sastanku od 26. aprila 2022. sa predstavnicima svih tužilaštava u BiH, a na temu Sky i Anom aplikacija, na kojem je Kajmaković predstavljena kao kontakt tačka.

Kao svjedok predložen je i Safudin Tatlić, uposlnik pisarne, tužilac Senad Osmić na okolnosti rada tužilaca, tužiteljica Bojana Jolović, na okolnosti rada tima tužilaca i nje kao koordinatora tima, kao i uposlenici Tužilaštva Belma Zuko i Damir Prohić.

Odbrana zatražila dodatno vrijeme

Predložen je i vještak krim-forenzičke oblasti Sandi Dizdarević na okolnosti postupanja sa tajnim podacima OSA-e. 

Bit će priloženi i ljekarski nalazi tužene, kao i naredbe iz kojih se vidi da je postupala do 27. maja. više od mjesec nakon datuma navedenog u tužbi. 

U vezi sa dodatnim dokazom koji je danas predložila tužiteljica, odnosno aktom Tužilaštva BiH u kojem je navedeno da je "26. augusta izvršena primopredaja informacija te da su formirani predmeti koji će biti dodijeljeni u rad..."

- Iz ovog proizilazi da je tek naknadno neko donio način kako će se ubuduće postupati - kazala je advokatica Nožica, istaknuvši da se Kajmaković ne može retroaktivno teretiti da nije postupala po nekom pravilniku koji u to vrijeme nije postojao.

Stoga je odbrana zatražila dodatno vrijeme kako bi od Tužilaštva zatražili da im dostave podatke kada je donesena odluka da se mogu ovakvi podaci uvoditi u CMS, jer to ranije nije bilo moguće.

Ročište će biti nastavljeno 16. marta. 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.