open-navfaktor-logo
search
Predstavljena analiza
Ured za borbu protiv korupcije KS: Najveći broj prijava u zapošljavanju i u oblasti obrazovanja
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo predstavio je rezultate rada u prethodnom periodu.
09.12.2020. u 12:34
get url
text

Na konferenciji za medije koja je organizirana povodom 9. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, istaknuto je kako je Ured je u periodu od 2016. do 2020. godine  zaprimio ukupno 1.011 prijava korupcije i drugih nepravilnosti. Od ukupnog broja zaprimljenih prijava osnovanost je utvrđena kod 812 prijava.

U Analizi antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru Kantona Sarajevo koja je predstavljena danas navedeno je kako se najviše prijava odnosi se na neregularnosti u procesu zapošljavanja, a zatim najveći broj nepravilnosti je iz kategorije kršenja zakona i drugih propisa.

Ukoliko se posmatraju prijave po sektorima, najveći broj prijava odnosi se na sektor obrazovanja, koji je u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (25%), zatim slijede Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture (10%), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice (10%), Lokalna samouprava (10%) i Ministarstvo zdravstva (9%).

U Analizi je navedeno kako je u januaru 2019. godine, u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi, nakon provedenog javnog konkursa, u školski odbor jedne osnovne škole u Sarajevu, kao predstavnik Ministarstva imenovano je lice koje je uz prijavu na javni konkurs predalo (upotrijebilo) inostranu diplomu o završenom pravnom fakultetu, za koju je naknadnim provjerama Ureda utvrđeno da nije vjerodostojna. Ujedno, navedeno lice obavlja funkciju direktora druge javne ustanove na području Sarajeva, gdje ostvaruje prava i izvršava obaveze iz radnog odnosa kroz dugi niz godina, također koristeći spornu diplomu.

Zbog postojanja indicija i osnova sumnje da je ta osoba u više navrata u pravnom prometu koristilo krivotvorenu ispravu (diplomu), na osnovu koje je nezakonito i na naročito drzak način steklo i još uvijek koristi određena prava iz radnog odnosa i druge pogodnosti, Ured je o navedenom obavijestio nadležno Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo.

U februaru 2020. godine, u jednom kantonalnom komunalnom preduzeću nakon provedene konkursne procedure, zaključeni su ugovori o radu sa dva kandidata (na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana), iako isti nisu dostavili dokaze o ispunjavanju uslova u pogledu potrebne stručne spreme, čime im je omogućeno zapošljavanje i sticanje svih prava iz radnog odnosa, navodi se u Analizi.

Analize pokazuju da se najveći broj prijava, kada su prijave institucija u pitanju, odnosio na javnu ustanovu „Služba za zapošljavanje” Kantona Sarajevo, zatim na Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade te preduzeće KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo.

Od ukupnog broja okončanih prijava po kojima je postupala Kantonalna uprava za inspekcijske poslove (257), u 139 slučajeva nisu izrečene sankcije, u 33 slučaja izrečena je mjera upozorenja kao preventivna mjera, u 35 slučajeva izrečene su upravne mjere kao korektivne mjere, a u 50 slučajeva izrečena je novčana kazna kao represivna mjera.

{$galerijaFotografija}

Istaknuto je da je u periodu koji slijedi potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se osmislio i uspostavio funkcionalan mehanizam zaštite prijavitelja, pa i mogućnost nagrađivanja onog koji prijavljuje, a sve sa ciljem unapređenja profesionalizma i efikasnosti u radu Ureda, a samim tim i očuvanja već stečenog povjerenja građana.

Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, stupio je na snagu 11.05.2019. godine. U toku 2020. godine Ured je zaprimio ukupno 1.163 prijave imovine nosioca javnih funkcija.

Ukupna vrijednost prijavljene nepokretne imovine nosioca javnih funkcija je 80.021.160,99 KM. Vrijednost prijavljene nepokretne imovine nosioca izvršnih funkcija je 53.699.823,50 KM ili 67,10%, dok je vrijednost nepokretne imovine izabranih dužnosnika 25.872.737,49 KM ili 32,33%. Vrijednost prijavljene nepokretne imovine savjetnika iznosi 448.600,00 KM, što je 0,57% vrijednosti ukupno prijavljene nepokretne imovine.

Ukupna vrijednost prijavljene pokretne imovine svih nosioca javnih funkcija koji su prijavili imovinu iznosi 15.093.887,54 KM. Vrijednost prijavljene pokretne imovine nosioca izvršnih funkcija je 10.530.208,54 KM ili 69,76%. Vrijednost pokretne imovine izabranih dužnosnika je 4.469.179,00 KM ili 29,61%, dok je vrijednost prijavljene pokretne imovine savjetnika 94.500,00 KM ili 0,63%.

U Analizi koju je sačinio Ured za borbu protiv korupcije navodi se da je  u toku 2020. godine, Ured izdao 227 prekršajnih naloga. Prekršiocima je data mogućnost da plaćanjem 50% izrečene novčane kazne u roku od 8 dana od dana uručenja prekršajnog naloga budu oslobođeni plaćanja preostalih 50% kazne. Na ovaj način su 153 lica uplatila po 500 KM kazne u korist budžeta Kantona Sarajevo, što je ukupno 76.500 KM.

 

_DSC1919.JPG
1 od 9
left-arrowright-arrow
2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.