open-navfaktor-logo
search
Vitalni interes
Ustavni sud RS-a: Bošnjaci diskriminisani prilikom izbora članova Komisije za žalbe
Na današnjoj sjednici Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska utvrđeno je da je Odlukom o izboru člana Komisije za žalbe koju je izglasala Narodna skupština RS-a povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda.
06.09.2023. u 12:48
get url
text

U pitanju je Odluka broj: 02/1-021-694/23, izglasana na trećoj redovnoj sjednici Narodne skupštine RS-a održanoj 21. juna.

- Prema ocjeni Vijeća, Narodna skupština RS-a je, prilikom donošenja osporene odluke, postupala suprotno stavu 4. Amandmana LXVII na Ustav RS-a kojim je zamijenjen član 1. Ustava, a prema kojem Srbi, Bošnjaci i Hrvati, kao konstitutivni narodi, ostali i građani, ravnopravno i bez diskriminacije učestvuju u vršenju vlasti u RS-u, te suprotno članu 5. stav 1. alineja 2. Ustava, prema kojem se ustavno uređenje RS-a temelji na obezbjeđivanju nacionalnih ravnopravnosti i zaštiti vitalnih interesa konstitutivnih naroda - navodi se u saopćenju iz Ustavnog sud RS-a.

Vijeće je konstatovalo i da navedene ustavne odredbe predstavljaju jedno od osnovnih načela na kojima je utemeljen Ustav RS-a, te se one, s obzirom na njihovo mjesto u Ustavu i značaj konstitutivnosti naroda u ustavnom uređenju RS-a, ne mogu zaobilaziti jer imaju značaj obavezujućih pravnih normi.

Dodaje se da je u vezi sa navedenim je i Zakon o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti RS-a, koji je relevantan za izbor predsjednika i članova Komisije, kao prvostepenog organa, i Komisije za žalbe, kao drugostepenog organa, i koji zahtijeva poštovanje principa ravnomjerne zastupljenosti konstitutivnih naroda, odnosno propisuje da će u sastav Komisije biti izabrana lica iz reda sva tri konstitutivna naroda, pod uvjetom da se na javni konkurs prijave kandidati koji ispunjavaju uvjete javnog konkursa.

- Imajući u vidu izloženo, kao i to da je u proceduri izbora članova Komisije za žalbe bilo prijavljenih Bošnjaka koji ispunjavaju uvjete predviđene konkursom, Vijeće je ocijenilo da se izborom predstavnika srpskog naroda za člana Komisije za žalbe dovodi konstitutivni bošnjački narod u neravnopravan položaj u uživanju prava zagarantovanih Ustavom, odnosno da je osporenom odlukom povrijeđen ustavni princip prema kome Srbi, Bošnjaci i Hrvati, kao konstitutivni narodi, ostali i građani, ravnopravno i bez diskriminacije učestvuju u vršenju vlasti u RS-u, te da je povrijeđen princip osiguravanja nacionalnih ravnopravnosti i zaštite vitalnih nacionalnih interesa iz odredbe člana 5. alineja 2. Ustava - navode iz Ustavnog suda RS-a.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.