open-navfaktor-logo
search
Vlada FBiH
Za Aerodrom Bihać pet miliona KM
Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o usvajanju programa utroška dijela sredstava kapitalnog transfera "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avioprometa FBiH - JP Aerodrom Bihać" utvrđenog budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u iznosu od 5.000.000 KM.
23.12.2021. u 12:45
get url
text

Novac će biti utrošen za eksproprijaciju zemljišta.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je za kontrolu utroška novca, te da s JP Aerodrom Bihać d.o.o. Bihać potpiše ugovor kojim će se urediti način prijenosa sredstava i izvještavanje o utrošenim sredstvima. JP Aerodrom Bihać je dužan o utrošku sredstava kvartalno izvještavati ovo federalno ministarstvo. Nakon utroška sredstava, a najkasnije do 28.2.2022. godine, JP Aerodrom Bihać je dužan sačiniti ukupni izvještaj o utrošenim sredstvima transfera i dostaviti ga Ministarstvu zajedno sa odlukom Nadzornog odbora o njegovom usvajanju.

Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo prometa komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP Aerodrom Bihać, svako u okviru svoje nadležnosti.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.