open-navfaktor-logo
search
Izrečene kazne
Za šta su sve građani prijavljivali doktore sarajevskoj inspekciji?
Zdravstveni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP) Sarajevo tokom ove godine kaznili su sa ukupno 56.100 KM ljekare i zdravstvene ustanove na području Kantona Sarajevu, nakon što su ih prijavljivali građani koji nisu bili zadovoljni pruženom uslugom.
06.11.2021. u 21:11
get url
text

Kako nam je potvrđeno iz KUIP-a, inspektori su izdali su 74 rješenja za otklanjanje nedostataka i 31 prekršajni nalog. Godinu ranije, inspekcija je izdala 162 rješenja za otklanjanje nedostataka i 26 prekršajnih naloga kojima je izrečeno 67.700 KM kazni.

Građani se inspekciji najčešće javljaju jer su nezadovoljni pruženom zdravstvenom uslugom, između ostalog i zbog dugog čekanja te neljubaznosti medicinskog osoblja. Zatim jer doktori ne žele da prime pacijenta s hroničnim oboljenjem, osoblje se ne javlja na telefon ili im uskrati zdravstvenu uslugu.

Neki od razloga prijava koje su nam naveli iz KUIP-a su i "kvar" informacionog sistema i nemogućnost vođenja elektronskih evidencija, zatvaranje područnih ambulanti zbog nedostatka kadra, te štrajk uposlenika tokom epidemije.

Inspekcijski nadzor

- Nakon razmatranja zaprimljenih zahtjeva građanja, vrši se inspekcijski nadzor, te po utvrđenom činjeničnom stanju zdravstveni inspektor može djelovati preventivno shodno Zakonu o inspekcijama Kantona Sarajevo, te izreći upozorenje za određene utvrđene nepravilnosti – kazali su iz KUIP-a.

Dodali su da zdravstveni inspektor može izdati rješenje kao upravnu mjeru kojom nalaže otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku, a osim toga može izreći i novčanu sankciju za zdravstvenu ustanovu, odgovorno lice, odnosno direktora, za nosioca privatne prakse, kao i za zdravstvenog radnika i zdravstvenog saradnika.

- Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti novčana kazna za zdravstvene ustanove je od 10.000 KM do 15.000 KM, za odgovorno lice od 500 KM do 3.000 KM, za nosioca odobrenja privatne prakse od 300 KM do 3.000 KM, te za zdravstvenog radnika i zdravstvenog saradnika od 250 KM do 1.000 KM – pojasnili su.

U slučaju stručnog propusta zdravstvenog radnika ili povrede načela etike i medicinske deontologije, nadležni zdravstveni inspektor ustupa predmet na postupanje nadležnoj komori.

- Napominjemo da Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenta propisuje da pacijent kojem je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom, postupkom zdravstvenog radnika ili uposlenika zdravstvene ustanove, može podnijeti prigovor direktoru zdravstvene ustanove, odnosno nositelju odobrenja za privatnu praksu, a koji su dužni donijeti odluku o tome – istakli su.

Otežan rad

Zdravstveni inspektori vrše nadzor u zdravstvenim ustanovama u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i nad radom privatnih ordinacija i poliklinika i socijalnih ustanova u KS.

- Nadzorom u tekućoj i prošloj godini su bile obuhvaćene zdravstvene ustanove, privatnog i javnog sektora, primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, kao i ustanove socijalne zaštite, u dijelu pružanja zdravstvenih usluga, a prioritetno su nadzori vršeni po predstavkama stranaka / institucija - dodali su.

Tokom ove godine izvršeno je 307 usmjerenih nadzora po prijavama građana iz nadležnosti zdravstvenih inspektora.

- Organizacija rada zdravstvenih usluga i rad zdravstvenih radnika tokom prošle i ove godine prilagođena je potrebama pandemije izazvane koronavirusom, a što je bilo otežano s obzirom na manjak kadra i učestale preraspodjele kadra. To je u značajnoj mjeri utjecalo na kvalitet, odnosno pravovremenost pružanja zdravstvenih usluga, zbog čega je bilo izraženo nezadovoljstvo građana i učestalost prijava. Tome je svakako i doprinio štrajk zdravstvenih radnika, s obzirom na to da su oni pružali samo hitne zdravstvene usluge – zaključili su iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.