Uputili dopis

Advokati optuženih u "slučaju Memić" obratili se Sudu BiH: Provodi se medijski linč

Advokati Gačanović, Kisić, Dragović i Kolić
FOTO: ARHIV

Advokati optuženih u slučaju "Zijad Mutap i ostali" obratili su se Sudu Bosne i Hercegovine podneskom u vezi sa, kako navode, negativnom medijskom kampanjom i neprimjerenim pritiskom na pravosuđe do kojeg nesumnjivo dolazi u ovom i sa njim povezanim predmetom.

- Smatramo da javnost treba da bude informirana pod kakvim uvjetima postupa cjelokupno pravosuđe u ovom predmetu, koje je izloženo linču na najmanje odstupanje od uloge koju nosioci negativne medijske kampanje smatraju da imaju odigrati - navodi se u podnesku koji potpisuju branioci optuženih, advokati Nina Kisić, Goran Dragović, Kadrija Kolić, Ermin Gačanović i Edin Šećerbegović.

VEZANI TEKST - Feraget o navodima advokata : Sud će odluku donijeti na osnovu dokaza, a ne medijskih izvještaja

U dopisu ističu da se radi o jednom od medijski najpropraćenijih predmeta ikad vođenih u Bosni i Hercegovini, kao i da branioci optuženih ni na koji način nisu doprinijeli toj kampanji, čije posljedice, kako navode, itekako osjećaju, "jednako kao i sudije Suda BiH, a u prošlosti su osjećali i sudije Kantonalnog suda u Sarajevu, odnosno Vrhovnog suda FBIH, kao i tužioci svih tužilaštava koja su postupala u predmetima koji su se ticali stradanja Dženana Memića".

U podnesku ističu da "navode samo neke od primjera pritisaka na Sud, svjedoke navedene u optužnici, kao i branioce i optužene u ovom predmetu", te dodaju da ne dostavljaju Sudu sve takve primjere "jer bi dostavili hiljade stranica".

Pritisak na svjedoke da "svjedoče" ili njihova satanizacija

Sama medijska kampanja, kako navode dalje u podnesku, može se razvrstati na četiri dijela "i to uticaj na svjedoke, pritisak na Sud BIH, pritisak na branioce i negativna kampanja po optužene, kojima se povređuje princip presumpcije nevinosti".

- Kada je riječ o uticaju na svjedoke, medijska kampanja se u ovom dijelu može podijeliti na nekoliko segmenata: pritisak na svjedoke da "svjedoče" ono što su voditelji medijske kampanje zamislili da je istina, a satanizacija u medijima ukoliko se to ne desi.

VEZANI TEKST - Zašto je tužiteljica rekla da u slučaju Memić "svi lažu", šta su za Dupovca rekle kolege i bivši komesar Halilović

Sljedeći obrazac ponašanja je sastajanje sa svjedocima i davanje direktnih uputa šta trebaju izjaviti pred Sudom BIH.

Nadalje, nosioci medijske kampanje saopćavaju detaljno šta je koji svjedok izjavio, te time direktno daju upute sljedećim svjedocima (koje lično najavljuju).

U konačnici, posebno pitanje se tiče identiteta i sadržaja svjedočenja osoba kojima su dodijeljene određene mjere zaštite - navode advokati, te dodaju da je to zasad tako, a da "očekuju da će i određeni tužioci Tužilaštva BiH postati predmet napada u skorije vrijeme".

Navode primjer kada je za 30. decembbar prošle godine bilo zakazano ročište za nastavak glavnog pretresa, a koji je odložen jer je optuženi Zijad Mutap zaražen virusom COVID - 19. Uoči tog ročišta je na jednom od portala objavljen tekst u kojem Muriz Memić navodi:"Ja znam šta je meni rekao jedan od zaštićenih svjedoka. On je to rekao i u državnom Tužilaštvu. Samo neka to ponovi na Sudu i nema problema".

- Naravno, Sudu BiH je jasno da svjedok Muriz Memić ne smije u zakonito vođenoj istrazi i glavnom pretresu znati ni identitet ni sadržaj (barem u ovom trenutku) zaštićenih svjedoka, a posebno nije moguće da je svjedok Memić obavljao razgovor sa svjedokom što očigledno prema sopstvenoj izjavi jeste radio. Posebno napominjemo da dodatni problem po zakonitost i integritet postupka predstavlja činjenica da Muriz Memić evidentno putem sredstava javnog informisanja šalje poruke svjedocima i na taj način vrši uticaj na iste - ističe se u dopisu advokata optuženih.

"Svjedok daje upute svjedocima šta da svjedoče"

Advokati dalje navode izjave Memića nakon svjedočenja bivšeg komesara Uprava policije MUP-a KS Mevludina Halilovića, koje je prokomentirao riječima "Vrana vrani oči ne vadi", kao i njegove izjave na "negativne komentare u vezi sa Šerifom Konjevićem", za kojeg je kazao kako "ne bi voli da se nešto negativno o njemu piše".

- U konkretnom primjeru se vidi nešto što je nezabilježeno u sudskoj praksi (namjerno se ovdje odbrana ne ograničava ni na regiju, a kamoli BiH), a to je da jedan svjedok i podnosilac krivične prijave, koji u svojstvu oštećenog prisustvuje svim ročištima za glavni pretres, daje upute drugom svjedoku (i ostalima) šta da svjedoče na glavnom pretresu - ističe se u dopisu.

VEZANI TEKST - Bivši tužilac Ćato: Deset osoba palo na poligrafu, uključujući Ploskića i Seferovića, Alisa Mutap prošla

Navode i primjer svjdočenja bivšeg kantonalnog tužioca Merisa Ćate, za kojeg je Memić nakon ročišta kazao da je "kreten, koji mu je sve ovo napravio" i da "ako će dolaziti takvi svjedoci, ja bih sve to prekinuo".

- Kako je jasno iz ove izjave, jasno je da bilo koji svjedok koji na glavnom pretresu ne bude svjedočio kako to zamišljaju nosioci medijske kampanje, može biti siguran da će biti izvrgnut uvredama, prijetnjama i sličnim postupcima, te je jasno da svjedoci u ovom postupku iskaze na glavnom pretresu ne daju u atmosferi lišenoj straha i pritiska, nego potpuno slobodno. Samo, za razliku od svih drugih predmeta, u konkretnom slučaju, atmosferu pritiska i straha prema svjedocima ne kreiraju optuženi, nego osobe sa nejasnim statusom u predmetu, barem kad se u obzir uzmu odredbe ZKP BIH - navodi se u podnesku advokata.

Advokati navode i primjere pritisaka na Sud BiH, koji je, kako sui naveli u podnesku, "u zadnje vrijeme postao predmet negativne medijske kampanje do određene mjere, sa tendencijom pogoršanja".

- Mada, s druge strane posmatrano, ovdje se radi o obrazcu ponašanja, tokom kojeg se kritici na uvredljiv način podvrgavaju svi organi koji postupaju u predmetu, a koji ne rade tačno ono što od njih nosioci medijske kampanje očekuju - navodi se u podnesku.

VEZANI TEKST - Sudija Perić poručio Ifetu Feragetu: U ovoj sudnici niko nevin neće biti osuđen, niti će krivac biti oslobođen

Advokati ponovo navode više primjera medijskih istupa Muriza Memića i njegovog advokata Ifeta Ferageta, kojeg je na jednom od ročišta i sam predsjedavajući Vijeća koje sudi u ovom predmetu sudija Branko Perić opomenuo da svojim izjavama širi nepovjerenje u Sud.

- Dakle, i samo rukovođenje postupkom-a što je dužnost predsjednika Sudskog vijeća propisana članom 239. ZKP BIH-je podvrgnuta kritici na način koji se može opisati samo kao prijetnja i zastrašivanje, imajući u vidu kontekst u kojem je dana i način prenošenja, a što je također jedan od aspekata medijske kampanje koja je kontinuirana u ovom predmetu - navode advokati.

Neprijateljski nastrojena medijska kampanja

Kada je u pitanju pritisak na odbranu, advokati optuženih u slučaju Memić također navode neke od medisjkih istupa Memića i Ferageta, ta navode da se "evidentno vrši se konstantna medijska kampanja koja je usmjerena na ometanje odbrane u vršenju svojih dužnosti, vrijeđanjem, objavljivanjem fotografija, a što sve u svom kvantitetu i kvalitetu dovodi u pitanje i sigurnost advokata".

- Kada je riječ o advokatima koji postupaju u ovom predmetu, napominjemo da su oni od jednog dijela medija (koje je lako identifikovati) satanizirani. Ovdje se radi o prikazivanju advokata koji postupaju u ovom predmetu kao neukih, kao neobrazovanih, gotovo kriminaliziranih - navodi se, između ostalog, u podnesku.

Advokati se u svom podnesku osvrću i na negativnu kampanju u odnosu na optužene, te navode kako smatraju izlišnim i govoriti "o medijskoj kampanji koja se, kada je riječ o optuženima može opisati samo kao medijski linč".

- U javnosti, čiji neizostavan dio naravno čine i sudije, je kreirana slika o krivici optuženih za razne postupke, ne nužno one koji se navode u optužnici. U ovom dijelu ovog podneska, navedeni su samo neki primjeri, a istih su zaista hiljade - navode advokati, te opet navode brojne izjave u medijima izrečene na račun optuženih u ovom predmetu.

VEZANI TEKST - Tužilaštvo KS objavilo sve sudske odluke u predmetu protiv Ljube i Bekrije Seferović

Advokati u podnesku navode i da se radi o "obrazcu ponašanja grupe/a koje zastupa Ifet Feraget, imajući u vidu da se identičan pritisak vršio i tokom suđenja na Kantonalnom sudu u Sarajevu i Vrhovnom sudu Federacije BiH".

Podsjećaju da je Evropski sud za ljudska prava presudio da neprijateljski nastrojena medijska kampanja može negativno utjecati na poštenost suđenja time što utječe na javno mišljenje i, posljedično, na porotnike koji odlučuju o krivnji optuženika.

- Na taj način, postoji rizik da neprijateljski nastrojena medijska kampanja utječe na nepristranost suda na temelju člana 6. stava 1., kao i na pretpostavku nevinosti sadržanu u članu 6. stavu 2 - navodi se, između ostalog, u podnesku.

Kompletan sadržaj podneska kojem su Sudu BiH uputili advokati optuženih možete pročitati ovdje.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga