Zastupničko pitanje

Hadžiahmetović pojasnio je li u ViK-u bilo zapošljavanja "s koljena na koljeno", šta je radila uprava Azre Muzur, a šta on

Azra Muzur i Enver Hadžiahmetović

Direktor Vodovoda i kanalizacije Enver Hadžiahmetović odgovorio je na pitanje zastupnice Segmedine Srne-Bajramović u Skupštini Kantona Sarajevo o rodbinskom zapošljavanju u ovom javnom preduzeću.

Srna-Bajramović je pitala Hadžiahmetovića je li bilo nepotizma u zapošljavanju u VIK-u, odnosno da li je tačno da su se tri koljena familijarno zapošljavala u ovom javnom preduzeću. 

- U vezi sa prethodno navedenim obavještavamo Vas o zapošljavanje bližih srodnika zaposlenika je posebno izraženo u periodu prethodne uprave, na čelu sa direktoricom Azrom Muzur, koja je od oktobra 2017. do juna 2019. godine primila više radnika koji su u direktnom srodstvu sa tadašnjim direktorima, rukovodiocima i ostalim zaposlenicima. Na posao je primljen sin tadašnjeg izvršnog direktora Salahudina Bakala. Zatim, sin tadašnjeg rukovodioca Službe za proizvodnju i distribuciju vode Mufida Đokića. Činjenica je da je aktuelna uprava zatekla takvo stanje – odgovara Hadžiahmetović i dodaje:

- Dolaskom prethodne uprave (oktobar 2017. godine), namjenski su izvršene izmjene sistematizacije tako da je više za 90 radnih mjesta brisana usmjerenja i radno iskustvo kao propisani uslovi radnog mjesta, čime je olakšano zapošljavanje srodnika. Esnef Puriš Esnef, rukovodilac Odjela upravljanja kvalitetom, koji je pored navedene funkcije bio i šef NRW tima, a duži period obavljao je i funkciju izvršnog direktora Pogona vodovoda, bio je i predsjednik Komisije za provođenje konkursne procedure, po Javnim oglasima za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, od 14. 4. i 30 .4. 2019. godine. Tada je primljen Senad Hadžibajrić, koji je brat, od njegove supruge. Imenovani nije tražio izuzeće iako je bio obavezan po članu 10. stav 1. Uredbe postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine u javnim ustanovama i preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 posto ukupnog kapitala. Prema saznanjima aktuelne uprave tom prilikom je primljeno 19 radnika kojima je otac zaposlen u ViK-u. Četiri radnika kojima je majka zaposlena u ViK-u, te dva radnika kojima oba roditelja rade u ViK-u i dva radnika kojima supružnici rade u ViK-u.

Prema neformalnim informacija, broj uposlenih srodnika bio je i veći, pa Hadžiahmetović obavještava zastupnicu Srnu-Bajramović, koliko je on zaposlio novih radnika u javno preduzeće.

- KJKP Vodovod i kanalizacija u decembru 2019. godine provelo dvije konkursne procedure. Po Javnom oglasu od 2.12.2019. godine, primljena su dva radnika koji su u srodstvu sa nekim od zaposlenih (majka/otac). Na Javnom oglasu od 28. 11. 2019. godine primljena su četiri radnika koji su srodstvu sa nekim od zaposlenih (otac). Osnovni kriterij bio je stručna sposobnost kandidata za određenu poziciju, pri čemu su svi kandidati tretirani i ocjenjeni nepristrasno i objektivno. Obe konkursne procedure su provedene pod nadzorom imenovanih supervizora, koji nisu imali nikakve primjedbe – zaključuje Hadžiahmetović.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga