Reagirali

Inspekcija kaže da nisu zatvorili sedam ordinacija u Sarajevu, dr. Fočo najavljuje tužbe protiv medija

Nije tačna informacija da su zdravstveni inspektori zatvorili sedam ordinacija, odnosno zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo – kažu u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS, nakon što su jučer pojedini mediji to objavili.

Mediji su objavili informaciju da su zdravstveni inspektori, nakon nadzora koji je pokrenut zbog smrti djevojčice iz Kaknja Džene Gadžun, sredinom novembra, "u sedam ordinacija na području KS zabranili rad" i objavili imena tih zdravstvenih ustanova.

Dostavljeno samo Ministarstvu zdravstva

- Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo dostavilo je zdravstvenoj inspekciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS zahtjev kojim su zatraženi pojačani zdravstveno inspekcijski nadzori, što je u skladu i sa članom 29. Zakona o inspekcijama KS shodno kojem je Inspekcija samostalna u svom radu i poslove nadzora vrši prema programu godišnjeg rada, a određene inspekcijske preglede može vršiti i na pismeni zahtjev: Vlade Kantona, kantonalnog resornog ministra, direktora Kantonalne uprave – navode u Inspekciji.

Ističu kako je informacija kantonalnih zdravstvenih inspektora, koju su pojedini portali prenijeli, dostavljena samo resornom Ministarstvu zdravstva kao odgovor o izvršenim inspekcijskim nadzorima i izrečenim mjerama, te pojedinačnim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi kojima je shodno utvrđenom činjeničnom stanju izrečena privremena zabrana obavljanja određenih djelatnosti.

- Važno je pojasniti da ukoliko se u postupku inspekcijskog nadzora utvrde određene nezakonitosti, zdravstvena inspekcija može donijeti rješenje o privremenoj zabrani, za šta se izriče rok radi otklanjanja nedostataka, dok Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, odnosno nadležni ministar zdravstva, na osnovu čl. 60. i 176. Zakona o zdravstvenoj zaštiti donosi odluku o prestanku rada zdravstvene ustanove ili odluku o prestanku odobrenja za obavljanje privatne prakse zdravstvenom radniku. Dodajemo i da se zdravstveno-inspekcijski nadzori u KS obavljaju kontinuirano u skladu sa programom rada Inspektorata sanitarne, zdravstvene, farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu, dok prioritet u postupanju inspektora predstavljaju zahtjevi za inspekcijski nadzor građana / pacijenata, kao i drugih organa i institucija, a kojih se zdravstvenoj inspekciji KS dostavi oko 40 na mjesečnom nivou – pojašnjavaju u Inspekciji.

Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS dodaju i da se u svakom pojedinačnom slučaju podnesene prijave, pravnog ili fizičkog lica, te drugih institucija, postupa u skladu sa odredbama člana 30. Zakona o inspekcijama KS.

- Tim članom propisano je da je nadležna inspekcija dužna u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za vršenje inspekcijskog nadzora obaviti inspekcisjki nadzor, a o utvrđenom činjeničnom stanju i eventualno poduzetim mjerama u roku od dana okončanja inspekcijskog nadzora pisanim putem obavijesti podnosioca zahtjeva – kažu u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS.

Nanesena ogromna šteta

Među ordinacijama za koje su neki mediji naveli da su "zatvorene" su i Privatna specijalistička ordinacija za maksilofacijalnu hirurgiju Prof. dr. Faris Fočo i PSO Dr. Fočo. Vlasnik Privatne specijalističke ordinacije za maksilofacijalnu hirurgiju Prof. dr. Faris Fočo kazao nam je da im je tim nanesena ogromna šteta, te da će oni od medija koji su to objavili tražiti javno izvinjenje, ali i da će ih tužiti.

- Ono što su jučer neki mediji objavili potpuna je laž i dezinformacija. No, želim prije svega reći, da mi - Privatna specijalistička ordinacija za maksilofacijalnu hirurgiju Prof. dr. Faris Fočo i PSO Dr. Fočo - nemamo nikakve veze sa nemilim događajem – smrću djevojčice Džene Gadžun, niti smo i na koji način bili involvirani u cijeli slučaj. U našoj ordinaciji proveden je inspekcijski nadzor, jer smo bili jedan od potpisnika ugovora o saradnji između privatne ordinacije Dr. Rožajac i nas. Inspektori su nam, nakon provedenog nadzora, zabranili rad u općoj anesteziji. To smo istog trenutka prihvatili i prestali sa pružanjem zdravstvenih usluga koje zahtijevaju opću anesteziju. Ali da nam je neko izdao rješenje o zatvaranju, to nije tačno. Mi i dalje normalno radimo – navodi dr. Fočo.

Kaže kako je u posljednja 24 sata dobio toliko poziva pacijenata koji su se interesovali za dalji rad ordinacije.

VEZANI TEKST - Inspekcija o ordinacijama u slučaju djevojčice Džene Gadžun: Opća anestezija nije bila dozvoljena, upitna ispravnost aparata

- Ja sam u ovom poslu 30 godina i nikada nešto slično nisam doživio. Nenesena nam je ogromna šteta, a zbog iznošenja laži pokrenut ćemo i sudski postupak – kazao je dr. Fočo.

Dvoipogodišnja djevojčica Džena Gadžun, koja je nakon operacije u privatnoj poliklinici Bejtoviću sarajevskom naselju Dobrinja zadobila teške komplikacije, preminula je u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu 14. novembra.

Nakon toga Ministarstvo zdravstva KS uputilo je zahtjev Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS opsežan nadzor privatnih zdravstvenih ustanova.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga