Reakcija

Izetbegović: Ne napuštam KCUS, nisam u sukobu interesa, navodi o mojoj akademskoj karijeri su proizvoljni i zlonamjerni

Generalna direktorica KCUS-a prof. dr. Sebija Izetbegović uputila je saopćenje za javnost, a nakon, kako je navela, insinuacija i neistina koje se o njoj svakodnevno iznose u dijelu bh. medija.

- U dijelu bh. medija o meni se gotovo svakodnevno plasiraju insinuacije i niestine. To se u pravilu radi na način da se informacije uopće ne provjeravaju, niti se prije objave tekstova traže moje izjave, iako novinarska načela i profesionalni standardi nalažu da se zatraži stav ili izjava druge strane. Posljednjim primjerima javnost je svjedočila u proteklim danima, kada se na osnovu potpune izmišljotine u dijelu medija napravila tema o mom napuštanju pozicije direktorice KCUS-a, iako je jedina istina da koristim godišnji odmor - navela je Izetbegović.

Dodala je da su "autori takvih tekstova vrlo jednostavno mogli prije objave provjeriti o čemu je riječ, a ne obmanjivati javnost, da su željeli istinu".

- Slično je i sa nizom tekstova koji se odnose na navodni sukob interesa i zlonamjerne neistine u vezi sa mojom akademskom karijerom.

Svjesna da demantijem mogu umanjiti samo dio štete, zbog javnosti želim saopćiti sljedeće:

1.Ne napuštam KCUS zbog pozicije zastupnice u Skupštini KS, jer nisam u sukobu interesa.

Kanton Sarajevo nije osnivač ili suosnivač KCUS sa više od 50 posto ukupnog kapitala te je sasvim jasno da nisam u sukobu interesa.

Također naglašavam da ne primam finansijska sredstva kao zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo. Odmah po preuzimanju mandata potpisala sam da se odričem paušala. Nemam se pravo odreći obaveze da zastupam one koji su ime izabrali, naročito uzevši u obzir podršku birača i činjenicu da sam u trenutnom sazivu Skupštine KS zastupnik sa najviše osvojih glasova.

2. Kada je riječ o navodima koji se odnose na moju akademsku karijeru, a koji se spominju u kontekstu napuštanja pozicije direktorice KCUS-a, oni su neargumentovani, proizvoljni i zlonamjerni.

Kantonalna prosvjetna inspekcija je u više navrata na Medicinskom fakultetu UNSA provela usmjereni inspekcijski nadzor.

Nakon niza inspekcijskih pregleda Prosvjetna inspekcija NIKADA nije izdala bilo kakve upravne mjere, a imala je ovlaštenje i obavezu to učiniti ako je bilo zakonskih pretpostavki za to.

Takav odnos Prosvjetne inspekcije jasno potvrđuje da nisu utvrđene nepravilnosti u vezi sa stečenom diplomom, a slijedom toga niti nepravilnosti u vezi sa akademskim zvanjem.

Također, ad hoc komisija koja je formirana na osnovu zaključka Senata Univerziteta u Sarajevu je nakon detaljne i iscrpne analize svih relevantnih činjenica i okolnosti u vezi sa upisom na magistarski studij i sticanjem diplome magistra nauka, konstatovala da su ispunjeni svi zakonski i drugi uslovi propisani aktima Medicinskog fakulteta i Univerziteta u Sarajevu za dodjelu diplome. Izvještaj pomenute komisije je razmatralo i Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta i on je jednoglasno verifikovan i usvojen.

Važno je ukazati na činjenicu da je Medicinski fakultet u Sarajevu obrazovna ustanova koja je isključivo nadležna i meritorna i za provjeru ispunjenosti uslova za upis na studij, ali i za utvrđivanje ispunjenosti uslova za dodjelu visokoškolskih kvalifikacija.

Utvrđene nepravilnosti u smislu čuvanja dokumentacije, naročito na postdiplomskom studiju, događale su se kod niza studenata. Medicinski fakultet UNSA je u više navrata i kažnjavan zbog toga, jer je upravo njihova a ne obaveza studenata da čuvaju dokumentaciju i podatke o studentima.

U kontekstu iznesenih činjenica, jasno je da konstantno dazavuisanje javnosti, kroz iznošenje neargumentovanih tvrdnji, ima političke motive, čiji krajnji cilj je isključivo pokušaj političke diskreditacije.

Zbog svega navedenog, ubuduće ću biti prinuđena da u skladu sa Zakonom o zaštiti od klevete za svaku neistinu izrečenu o meni podnosim tužbe nadleženim sudovima i na taj način se zaštitim od zlonamjernih napada - navela je Izetbegović. 

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga