Vlada BPK

Odobreno potpisivanje ugovora od 8,5 miliona KM za projekt brze ceste Prača - Goražde

FOTO: Vlada BPK

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj sjednici utvrdila je prijedlog Odluke o davanju saglasnosti premijerki kantona da potpiše ugovor o implementaciji projekta izgradnje brze ceste Prača - Goražde sa federalnim Ministarstvom prometa i komunikacija u iznosu 8.500.000 KM, koja je upućena Skupštini BPK Goražde u daljnju proceduru.

Ta sredstva odobrila je Vlada Federacije BiH iz Programa utroška sredstava - Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i namijenjena su za plaćanje tekućih obaveza ili refundaciju troškova po osnovu eksproprijacije, izgradnje, nadzora i tehničke konsultacije za projekt Izgradnja brze ceste Prača - Goražde, a implementator će biti JP Autoceste FBiH i Ministarstvo za privredu BPK Goražde.

U skupštinsku proceduru danas je upućen i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. koji je utvrđen u iznosu 47.114.265,00 KM i za 1.630.477,00 KM je veći u odnosu na postojeći budžet.

Po skraćenom postupku,Vlada je Skupštini BPK Goražde proslijedila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju BPK Goražde. Prema obrazloženju resornog ministra, izmjene se odnose na produženje roka za pokretanje naknadnog postupka za odobravanje građenja do 31. decembra 2023.

Budući da je rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata istekao krajem 2018., a postupak legalizacije u općinama na području tog kantona nije okončan, donošenjem ovog zakona očekuje se njegovo efikasnije provođenje i povećanje broja registrovanih građevina u zemljišnim knjigama, što je javni interes.

Razmatran je i primljen k znanju Izvještaj o epidemiološkoj situaciji COVID-19 na području Bosansko podrinjskog kantona Goražde za period 29. augusta do 4. septembra 2022. Zavoda za javno zdravstvo u kojem je konstatovano da se u odnosu na prethodnu sedmicu bilježi smanjenje broja testiranih i oboljelih od korona virusa.

Vlada je usvojila i odluke o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi - poticaj za kontrolu zdravstvenog stanja pčelinjih društava u iznosu od 14.805 KM, za 38 korisnika, te 6.000 KM za sufinansiranje podizanja zasada jagodičastog voća, šest duluma novih zasada maline, za četiri korisnika.

Premijerka BPK dobila je od Vlade saglasnost za potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji klizišta na regionalnom putu R 448a, Osanica - Ilovača - Prača, dionica Osanica - Ilovača - Brdača i dijelimičnu zaštita puta od djelovanja bujičnih voda, sa privrednim društvom Okac d.o.o Goražde u iznosu 216.000 KM. 

Ministarstvu za privredu – Direkciji za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobreno je plaćanje fakture privrednom društvu Goraždeputevi d.d. Goražde u iznosu 145.523,03 KM, a koja se odnosi na izvedene radove na modernizaciji regionalne ceste R 448 Potkozara - Goražde - Hrenovica, dionica Bare - Hrenovica.

Saglasnost za plaćanje faktura po okončanoj situaciji, firmama GPD Drina d.d. Goražde i Janjina d.o.o Goražde, u iznosima od 148.473 KM i 37.959 KM, dobilo je i Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a odnose se na rekonstrukciju krova zgrade Ministarstva za finansije, odnosno izvođenje radova na rekonstrukciji sistema grijanja u zgradi Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Ministar za boračka pitanja dobio je saglasnost Vlade da potpiše ugovor sa Institutom za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Usvojene su i odluke o odobravanju tekućih transfera Gradu Goražde i općinama u sastavu Kantona za august, novčanih sredstava JP RTV BPK d.o.o na ime osme od ukupno 12. redovnih tranši za 2022, te redovna sredstva Javnoj ustanovi Dom za stara i iznemogla lica u iznosu 30.000 KM, a podržani su i zahtjevi za finansijsku pomoć Medžlisa Islamske zajednice Čajniče i KUD-a Polet iz Ustikoline.

Na kraju sjednice, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je program i finansijski plan obilježavanja 18. septembra, Dana oslobođenja, Dana BPK i Grada Goražde, kojim će se na dostojanstven način obilježiti 30. godišnjica prvog oslobođenja Goražda u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995, saopćeno je iz SLužbe za odnose s javnošću Vlade BPK Goražde.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga