Nakon žalbe porodice

Ombudsmani kritizirali Stomatološku komoru zbog slučaja Džene Gadžun: Prebacuju odgovornost, izbjegavaju odgovor...

Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, na osnovu žalbe od 16. septembra 2022. godine, čiji su potpisnici Amila i Muris Gadžun, roditelji djevojčice Džene Gadžun koja je preminula nakon operativnog zahvata koji je urađen u stomatološkoj ordinaciji Bejtović, uputila je 28. februara preporuku predsjedniku Stomatološke komore Federacije BiH i predsjedniku Stomatološke komore Kantona Sarajevo.

Žalba porodice Gadžun, koja je podnesena putem punomoćnica Sabine Kadrić i Irme Muhović, "odnosi se na povredu prava na život i zdravlje kao osnovnih ljudskih prava, a u vezi sa neadekvatnim i nezakonitim odbijanjem organa da poduzmu radnje i mjere iz svoje nadležnosti".

- Prema mišljenju žalitelja, a sa kojim se Ombudsmani u potpunosti slažu nejasno je na koji način odluka donesena od strane nadležnog tužilaštva, odnosno suda pred kojim se utvrđuje krivična odgovornost pojedinca, u ovom slučaju doktora stomatologije, može uticati na odluku da li je isti postupao u skladu sa kodeksom stomatološke etike, te da li u tom pogledu postoje propusti u radu. U tom kontekstu Ombudsmani ističu da nadležno tužilaštvo, u postupku po eventualno podnesenoj krivičnoj prijavi utvrđuje postojanje krivične odgovornosti, koja je samo jedan segment u odnosu na širi pojam "odgovornost ljekara" koja može biti etička, stručna i na kraju pravna (krivičnopravna) – istakli su ombudsmani.

Za njih je, kako su naglasili, posebno zabrinjavajuće da žalitelji, "ni nakon devet mjeseci od podnošenja zahtjeva nisu zaprimili zvaničan odgovor Stomatološke komore Kantona Sarajevo".

- Odbijanje, prebacivanje odgovornosti na druge organe, organe gonjenja, tužilaštva kao i uslovljavanje pokretanja postupaka pred stomatološkim komorama, donošenjem pravosnažnih sudskih presuda, pokazuje nespremnost i izostanak integriteta profesionalne zajednice da preispita eventualne vlastite slabosti. Ponovo podsjećamo da je krivična odgovornost samo jedan segment u odnosu na širi pojam "odgovornost ljekara". Odgovornost ljekara može biti etička, stručna i na kraju pravna (krivičnopravna). Ukoliko nadležno tužilaštvo odluči da konkretnom slučaju izostaje krivica kao osnovni element krivične odgovornosti, ne znači nužno da u istom slučaju nisu povrijeđeni principi stomatološke etike – pojasnili su.

Poručili su da Stomotološka komora FBiH i Stomatološka komora KS odma po prijemu preporuke "razmotre zahtjev punomoćnika porodice Gadžun i donesu konkretnu odluku i u zakonom propisanom obliku obavijeste o konkretnom zahtjevu, te da u roku od 30 dana od prijema preporuke obavijesti i Ombudsmane BiH o mjerama preuzetim u cilju realizacije preporuke.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga