Ministar Mandić

Poskupljenja grijanja u Kantonu Sarajevo do kraja godine neće biti

Kanton Sarajevo će subvencionirati dio cijene KJKP Sarajevogas od 1. septembra do 31. decembra 2019. godine

Na današnjoj sjednici Skupštine KS razmatra se samo jedna tačka dnevnog reda Informacija o poskupljenju prirodnog gasa s prijedlogom mjera za ublažavanje posljedica poskupljenja gasa na privredu i građanstvo.

Vlada Kantona Sarajevo je na 23. sjednici u cilju prevazilaženja posljedica poskupljenja prirodnog gasa donijela Zaključak kojima predlaže kratkoročne mjere.

Ministar komunalne privrede Srđan Mandić između ostalog istakao je da poskupljenja grijanja do kraja ove godine neće biti. 

- Kanton Sarajevo će subvencionirati dio cijene KJKP Sarajevogas od 1. septembra do 31. decembra 2019. godine, sa ciljem da se fakturisana cijena prema kategorijama kupaca Sarajevogasa održi na nivou do 1. maja 2019. godine – kazao je, između ostalog, Mandić, te dodao da ova Vlada želi da zaštiti svoje građane. 

Iznos subvencije bi trebao iznositi oko osam miliona KM od septembra do decembra 2019. godine.

Dalje u Zaključku Vlade KS stoji: 

Zadužuju su KJKP Toplane Sarajevo i KJKP sarajevogas da do 1. septembra pripreme i dostave prijedloge za racionalizaciju poslovanja i iznos sredstava koji će se izdvojiti za subvencioniranje.

Zadužuju se KJKP toplane da u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture KS I Ministarstvom pravde i uprave KS sačine detaljnu informaciju o svim preduzetim aktivnostima kao i prijedlozimaza intenziviranjem naplate potraživanja i istuu dostave Vladi KS.

Zadužuje se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS da izradi Registar korisnika ovih usluga a koji bi ostvarili pravo subvencioniranja.

Zadužuje se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Ministarstvo finansija KS i KJP Sarajevogas da nastave sa realizacijom projekta utopljavanja 40 objekata do kraja 2019. te da nakon okončanja ovog projekta dostave izvještaj sa svim relevantnim podacima na osnovu kojih bi se utvrdili efekti energetske efikasnosti kroz uštede energije.

Zadužuju se Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS i KJKP Sarajevogas da nastave sa diverzifikacijom centralnog gasnog sistema kroz intenziviranje završetka radova mna gasovodu u dužini od 11 kilometara na realciji Igman - Hadžići.

Zadužuje se Ministarstvo finansija KS da se u Izmjenama i dopunama Budžeta KS za 2019. godinu obezbijede neophodna sredstva za subvencioniranje kupaca prirodnog gasa i centralnog grijanja.

Zadužuje se Pravobranilaštvo KS da izvrši analizu osnovanosti i usklađenosti sa pravnim propisima donesenih odlukao poskupljenjucijene prirodnog gasa, a posebno sa sapekta odredbi Uredbe o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede i istu dostavi Vladi KS sa eventualnim prijedlozima za preduzimanje daljnjih mjera i radnji po ovom pitanju.

 

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga