Prava i plaće

Sindikat UIOBiH za mirno rješavanje spora sa Vijećem ministara BiH, evo šta traže

FOTO: UIO BiH

Štrajkački odbor Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) na nedavno održanom sastanku odlučio je da će biti imenovano vijeće za mirno rješavanje spora i dogovorena izrada prijedloga za mirno rješavanje spora, uz konsultacije sa advokatskim uredom.

Podsjećaju da su prethodno uputili zahtjev Vijeću ministara BiH, kao svom poslodavcu, za vraćanje osnovice za obračun plaća zaposlenih u UIO na iznos 498,10 KM iz 2012, uz napomenu da Sindikat pokazuje razumijevanje na trenutne okolnosti i zbog pojave koronavirusa ne traži vraćanje osnovice na 535 KM koliko je iznosila 2008, a što se očekuje u narednim godinama.

Zatražena je i ispravka diskriminirajuće Odluke Vijeća ministara BiH o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje, budući da je postojećom Odlukom Vijeće ministara omogućilo ostvarivanje tih prava isključivo rukovodećim kadrovima UIO.

Nadalje, zahtijevaju hitnu izradu novog Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, pri čemu bi bili izdvojeni zaposleni u Upravi za indirektno oporezivanje od ostalih zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, zbog specifičnosti u radu, te revidirani koeficijenti i platni razredi zaposlenih u UIO, pri čemu bi bilo neophodno utvrditi realne koeficijente za njih.

Također, zatraženo je i otpočinjanje postupka kolektivnog pregovaranja, čime bi se riješili svi problemi zaposlenih u UIO i ostalih institucija BiH.

Sindikat UIO obratio se Vijeću ministara ističući sva sporna pitanja i nezadovoljstvo radno-pravnim statusom zaposlenih dokumentima "Zahtjevi Sindikata UIO prema VM" od 15. marta 2021. i "Najava štrajka - SUIO" od 6. maja 2021. na koja nikada nije stigao odgovor.

Posljedica takvog odnosa dovela je Sindikat u situaciju da poduzme sve potrebne korake vezano za ulazak u štrajk, odnosno donesena je Odluka o imenovanju štrajkačkog odbora 31. marta 2021., te je Skupština Sindikata UIO 22. aprila 2021. donijela odluku o stupanju u štrajk, saopćeno je iz Sindikata.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga