Imenovanja, konkursi...

Šta je Skupština TVSA zamjerila Nadzornom odboru: Inspekcija utvrdila nepravilnosti i izrekla kazne Upravi

Skupština Televizije Sarajevo razriješila je prije dva dana Nadzorni odbor te medijske kuće, a potom imenovala i novi.

Dužnosti su razriješeni Dubravko Barbarić, predsjednik NO TVSA, te članovi Edita Sulejmanović i Avdija Hasanović. U aktu o razrješenju navodi se "da se razrješavaju dužnosti zbog iskazanog nepovjerenja" Skupštine JP Televizija Kantona Sarajevo.

Skupština TVSA je početkom maja zatražila izvještaj o radu i poslovanju TVSA za 2019. godinu, ali izvještaj nije dostavljen ni nakon urgentnog zahtjeva Ministarstva pravde i uprave KS, niti nakon ponovnog zahtjeva Skupštine TVSA, pa je u obrazloženju smjene Nadzornog odbora TVSA navedeno da je svjesno opstruiran rad Skupštine "te je iskazano krajnje nepoštivanje prema osnivaču".

Navodi se i to da je uvidom u informaciju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, a koja je dostavljena Skupštini TVSA putem Ministarstva pravde i uprave KS, utvrđeno da su u periodu od 1. decembra 2019. do 20. aprila 2020. godine TVSA i odgovornom licu (Duška Jurišić kao direktor, op. a.) u toj TV kući izdati brojni prekršajni nalazi i upravne mjere zbog nepostupanja u skladu sa odredbama Zakona o radu, Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnim ustanovama i preduzećima čiji su osnivač Kanton Sarajevo, Grad ili općina. TVSA i odgovorno lice unutar TVSA nisu postupali ni po prethodnim rješenjima Inspekcije KS u vezi sa internim premještanjem uposlenika i prijema radnika u radni odnos.

NO TVSA nije reagirao prema Upravi TVSA, a što su bili obavezni u skladu sa propisima koji reguliraju rad Nadzornog odbora. S tim u vezi, Skupština TVSA je utvrdila da NO TVSA nije postupio u interesu te televizijske kuće.

Istog dana Skupština je imenovala vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora, a to su Fuad Cuplov, Emina Baždarević i ponovo Dubravko Barbarić.

Skupština TVSA se poziva na nalaze inpektora o nepravilnostima na TVSA, a na osnovu čega su inspektori izdali i prekršajne kazne Upravi u iznosu od oko 9.000 KM. Inspekcija je utvrdila da Mirza Sulejmanović nije ispunjavao uvjete za mjesto urednika Redakcije informativnog programa. Osim toga, Sulejmanović je imenovan na tu poziciju u vrijeme kada je njegova supruga Edita Sulejmanović obnašala funkciju člana Nadzornog odbora TVSA. Inspekcija se u tom slučaju proglasila nenadležnom za tumačenje "sukoba interesa". Edita Sulejmanović je bila SDP-ova kandidatkinja za načelnicu Općine Novi Grad Sarajevo. 

Upravi TVSA, odnosno direktorici Duški Jurišić, spočitava se i to da u slučaju Sulejmanovića nije tražila mišljenje Vijeća uposlenika, kao ni Sindikata, a što je bila obavezna. Postupajući inspektor je u tom slučaju izrekao kazne od 1.000 KM TVSA, kao pravnom licu i 200 KM direktorici, kao odgovornom licu. Izrečene su i kazne zbog nepravilnosti u vezi sa ispunjavanjem uvjeta radnog mjesta u pogledu radnog iskustva, zbog čega su ponovo izrečene kazne u iznosu od 3.000 KM, odnosno 1.000 KM. 

U martu je Inspekcija KS ponovo češljala TVSA zbog konkursa za poziciju stručnog saradnika-diplomiranog pravnika gdje, kako su utvrdili inspektori, nije postupano u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga