Grad Sarajevo

Željeznička stanica Bistrik: Osim muzeja, građani će na raspolaganju imati restoran i cafe

Na Osmoj sjednici Gradskog Vijeća Grada Sarajeva, koja je zakazana za četvrtak, razmatrat će se Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu korištenja i davanja u zakup dijela objekta Željeznička stanica Bistrik, koji je uputila gradonačelnica Benjamina Karić.

Objekat Muzeja Bistričke stanice sastoji se od prostora predviđenog za izložbene eksponate, restorana sa cafeom i otvorenom baštom, kuhinjom, poslovnim kancelarijama, pomoćnim prostorima za grijanje, skladištenje robe, toaletima te ostalih pratećih prostorija.

- Poslovnim modelom je utvrđeno da je najbolja opcija da se prostor predviđen za restoran i cafe iznajmi trećem licu na korištenje, a da prostor u kojem će biti smještene muzejske postavke bude pod upravom JU Gradski muzeji Sarajevo. U skladu s tim, potrebno je bilo utvrditi adekvatnu cijenu najma restoranskog i cafe prostora sa pratećom kuhinjom i toaletima, te ljetnjom baštom ispred objekta – navodi se u Studiji opravdanosti obnove i korištenja objekta Željeznička stanica Bistrik.

Restoran i cafe

Projektom je predviđeno da prostor restorana i cafea objekta ima 124 sjedeća mjesta, i to 90 sjedećih mjesta u samom objektu muzeja, na prostoru uz nekadašnji peron dodatnih 18 i na popločanju ispred glavnog objekta još 16 sjedećih mjesta.

Površina prostora restorana i cafea unutar objekta iznosi 300,35 m2, a prostora ispred objekta 51,70m2, a za koji bi kirija trebala iznositi 50 posto redovne kirije.

- Trenutna okvirna i najčešća cijena najma poslovnih prostora na lokaciji Starog Grada Sarajevo se kreće u rasponu od 10 do 30 KM/m2, a u ovisnosti od niza faktora. Komparativnom analizom ponude za najam poslovnih objekata na prostoru centralnog dijela općine Stari Grad Sarajevo, a uvažavajući specifičnosti predmetne lokacije i atraktivnosti Muzeja, zaključili smo da bi adekvatna cijena bila najma bila 15 KM/m2 mjesečno, a za baštu 7,5 KM/m2, što ukupno iznosi 4.893,00 KM mjesečno za prostor restorana, cafea i bašte, prostorije u kojoj je smještena kuhinja sa toaletima, s obzirom na to da se dio površine odnosi i na njih – dodaje se.

Osim toga, procijenjena je i mogućnost ostvarivanja prihoda od ugostiteljskih usluga, kako bi se sagledao i realni kapacitet zarade najmoprimca.

- Utvrdili smo da bi po tom osnovu mjesečna kirija trebala biti 2.500 KM. Nakon toga smo uzimajući u obzir sve navedene elemente prvo utvrdili prosječnu cijenu, a zatim i procijenili da je fer cijena mjesečnog najma ugostiteljskog prostora ne veća 3.000 KM, odnosno 36.000 KM godišnje. Navedena cijena će biti prihvatljiva potencijalnim najmoprimcima te im osigurati i mogućnost ostvarivanja prosječne zarade. Cijena najma veća od navedene bi mogla dovesti do toga da ne bude zainteresiranih najmoprimaca. Naravno, kroz postupak javnog poziva potencijalni najmoprimci trebaju ponuditi vlastitu cijenu najma prostora kako bi se za Grad Sarajevo ostvario što veći novčani prinos.

Pored toga, projicirano je ostvarivanje prihoda od prodaje ulaznica u muzej, a koji na godišnjem nivou iznose 366.500 KM. Također je predviđeno da se angažira jedna osoba iz JU Gradski muzeji Sarajevo koja bi naplaćivala ulaznice u muzej, te prezentirala muzejsku postavku.

- S obzirom da je u rekonstrukciju objekta potrebno ukupno uložiti iznos od 2.600.153,85 KM, očekivani period povrata uloženih sredstava Grada Sarajeva shodno visini kirije i zaradi od prodaje ulaznica u predmetni muzej je sedam godina, odnosno stopa povrata od 14,13 posto.

Cijena najma

Iako je u Studiji procijenjeno da bi mjesečna cijena kirije trebala biti 36.000 KM, u prijedlogu Gradsko vijeće utvrđuje da početna minimalna cijena zakupa na javnom oglasu iznosi 4.893 KM mjesečno, odnosno 58.716 KM godišnje.

- Gradsko vijeće Grada Sarajeva utvrđuje uvjet javnog oglasa da ponuđači moraju uplatiti avansni polog u iznosu tri mjesečne zakupnine koji će biti vraćen onim ponuđačima koji ne budu izabrani kao najpovoljniji ponuđači – navodi se u Prijedlogu odluke.

Rok za prijavljivanje na javni oglas ne može biti kraći od 35 dana. Ugovor o zakupu se zaključuje na period od 12 mjeseci, a zakupoprimac ima pravo da zahtijeva produženje ugovora sve dok redovno izmiruje zakupninu za dio objekta Željezničke stanice Bistrik.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga