Pojasnio je da je riječ o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca, Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih branilaca i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.

Adžem očekuje da sve izmjene budu usvojene jednoglasno, uključujući i amandman koji se odnosi na troškove dženaza i sahrana pripadnika boračke populacije kako ta naknada ne bi bila umanjena.

Istakao je da će prvi put demobilisani borci u RS-u i Brčko Distriktu biti uvedeni u pravo, te da su korisnici prava boračko-invalidske zaštite dugo bili marginalizirani jer niz godina nije bilo nikakvih promjena u toj oblasti. 

- Razlog za to je bio što se Vlada FBiH obavezala u aranžmanu s MMF-om da izdvajanja za tu kategoriju neće prelaziti 300 miliona KM, a, nažalost, tek po enormno povećanoj smrtnosti te populacije oslobođena su sredstva za poboljšanje stanja u toj oblasti - izjavio je Adžem.

Član Odbora Hasan Muratović naveo je da je u prethodnom periodu nedostajalo senzibilnosti određenih poslanika za poboljšanje tih propisa kako bi svi korisnici dobijali veća primanja, a neke od najugroženijih kategorija iz RS-a i Brčko Distrikta prvi put bile uvedene u pravo.

Precizirao je da je za predviđene izmjene bilo potrebno osigurati sredstva veća od 80 miliona KM.