VEZANI TEKST - Agencija za lijekove BiH: Registracija vakcine protiv COVID-19 vrši se na inicijativu proizvođača 

Uzorci su dostavljeni u kontrolnu laboratoriju ALMBIH u Sarajevu.

- Imajući u vidu potrebu za hitnim postupanjem direktor ALMBIH izdao je nalog za postupanje, te naložio službenicima i zaposlenicima da se organizuje i rad u dane vikenda, a s ciljem što bržeg okončavanja potrebnih procedura - saopćio je ALMBiH.

Okončanje procedura iz nadležnosti ALMBIH očekuju početkom naredne sedmice.