Posebno se osvrnula na njegove izjave da je "racionalni Nijemac", da "BiH ne može biti raj na zemlji", te poređenje svog pristupa BiH sa austrougarskim carem Franjom Josipom.

Šabić-El-Rayess je navela kako je Schmidt "otvoreno potvrdio to da on sam nije svjestan dubine svog rasizma jer da jeste ne bi demonstrirao ovakvo viđenje o državi i ljudima čijim se životima igra". 

- Intervju Christiana Schmidta za Večernji list je primjer Schmidtovih predrasuda prema Bosancima, a naročito rasizma prema Bošnjacima u BiH. Da vas podsjetim, rasizam su predrasude koje su ciljane na određenu osobu ili grupu ljudi na osnovu toga sto su oni članovi ili određene rasne ili etničke grupe.

Schmidtov intervju sugeriše da Schmidt vjeruje u superiornost sebe jer je on kako sam sebe naziva "racionalni Nijemac" naspram Bosanaca, a pogotovo Bošnjaka za koje misli da ih eto treba pustiti da žive. Implikacije ovakvog stava su da je bilo kakvo traženje jednakih ljudskih prava za osobe koje su Bošnjaci očigledno po njegovom mišljenju previše za očekivati. Postavlja se pitanje da li je želio reći da su Bošnjaci "racionalni Njemci" možda bi onda mogli da očekuju više. Posto su Bošnjaci Bošnjaci, onda trebaju da se zadovolje minimumom a to je da im je dozvoljeno da žive, kako se čini iz njegovog intervjua - napisala je Šabić-El-Rayess.

Osvrnula se i na komentar da "BiH ne može biti raj na zemlji".

- I taj komentar sugeriše da Schmidt misli da je svemogući. Osjećaj superiornosti nad drugima radi njihovog identiteta i porijekla je oličenje predrasuda kojih on očigledno nije ni svijestan, jer da jeste ne bi ovako ponižavao druge na osnovu njihovog porijekla dok u isto vrijeme izdiže sebe i svoje porijeklo.

BiH građani ne traže raj. Ljudi traže jednakost i ravnopravnost i građansku državu kakvu i Njemačka i Hrvatska uživaju međutim očigledno je da je antibošnjački rasizam utjecao na Schmidtove odluke. Ovaj intervju je otvoreno potvrdio to da on sam nije svjestan dubine svog rasizma jer da jeste ne bi demonstrirao ovakvo višenje o državi i ljudima čijim se životima igra.

Također, to što gospodin Schmidt svoj pristup BiH poredi sa carem Franjom Josipom je više nego zabrinjavajuće ne samo zato što je car Josip okupirao i aneksirao BiH 1908 Austriji nego jer Schmidt nije nikakav car, niti je superiorniji od bilo kog čovjeka koji danas živi u BiH i nema prava da na ovaj način vrijeđa i ponižava narod BiH - navela je Šabić-El-Rayess.