Taj uređaj, kojim se jednostavno rukuje, pomaže do dolaska hitne pomoći.

Uređaj je instalirao Zavod za hitnu medicinsku pomoć, a građanima Sarajeva donirala firma Broma bel. Direktor Zavoda Adem Zelihić je kazao da su ovakvi defibrilatori standard cijelog svijeta te da što prije trebaju biti praksa u cijeloj Bosni i Hercegovini.

- To je uređaj koji omogućava potpunom laiku da spasi čovjeka kojem je stalo srce - rekao je Zelihić te podsjetio da je u Sarajevu postavljeno šest ovakvih uređaja na lokacijama koje su najfrekventnije.

Smatra da se, bez obzira na mali broj defibrilatora u gradu, ide u pravcu približavanja evropskim normama.

Najavio je da će biti educirani ljudi koji rade na održavanju Gazi Husrev-begove džamije, koji će moći pružiti prvu pomoć vjernicima i posjetiocima u džamiji, ali i onima koji zatreba pomoć u okruženju.

Defibrilator je već uvršten u aplikaciju koja umrežava ovaj sistem i pokazuje gdje je najbliži AED.

Predstavnik kompanije Broma bel Nemanja Močević je istakao da je defibrillator poklon građanima Sarajeva.

- Gazi Husrev-begov vakuf je pristao da defibrilator bude postavljen kod njih, a to je najfrekventnija lokacija u Sarajevu - rekao je Močević.

Mutevelija Gazi Husrev-begovog vakufa Mustafa Vatrenjak je zahvalio na ovom poklonu gradu, posebno jer je postavljen u harem džamije koju posjećuje veliki broj vjernika i gostiju.

AED prilikom pokretanja daje upute na bosanskom jeziku, korak po korak do dolaska hitne pomoći.