- Sindikat službenika sudske policije Federacije BiH će iskoristiti svaki instrument sindikalne borbe, kako bi se zaustavilo grubo kršenje Kolektivnog ugovora. Očigledno Vlada Federacije ide u pravcu kao i 2008. godine. kada su ovakvim samoinicijativnim i nesavjesnim odlukama izazvali na desetine hiljada tužbi i na stotine miliona maraka štete budžetu Federacije BiH na osnovu sudskih potraživanja - navodi se u saopćenju Sindikata službenika sudske policije FBiH. 

Kolektivnim ugovorom je, kako naglašavaju, decidno definiran postupak za utvrđivanje osnovice za 2022. godine. Napominju da je u 2021. godini ovu policijsku agenciju napustilo desetak policajaca, te da u 2022. godini imaju 20-ak policijskih službenika koji su najavili sporazumni raskid radnog odnosa.

- Apelujemo na Vladu Federacije BiH da ispoštuje odredbe Kolektivnog ugovora i usvoji sindikalne prijedloge, kako bi zaustavili napuštanje policijskih službenika sudske policije u Federaciji BiH. Jedino razumno rješenje jeste dijalog i uzajamno uvažavanje - saopćeno je iz Sindikata službenika sudske policije Federacije BiH.