Tu odluku, kako saznaje N1, Banožić je potpisao dan nakon što je Milanović napravio presedan i na Pantovčaku upriličio prijem u povodu uručenja činova kadetima umjesto na Hrvatskom vojnom učilištu gdje se inače održava. Presedan je bio i što na promociju nije bio pozvan Banožić.

U odluci od 4. novembra stoji i da za podrške za protokolarne aktivnosti koje se odobravaju bez saglasnosti odnosno odluke ministra odbrane nije dopušteno korištenje materijalnih sredstava Ministarstva odbrane. Takvi troškovi neće biti plaćeni iz proračunskih pozicija Ministarstva odbrane u državnom proračunu Republike Hrvatske odnosno iz Finansijskog plana Ministarstva odbrane.

Nadalje, u odluci piše i da su za provedbu iste odgovorni načelnik Glavnog štaba Oružanih snaga RH, direktor Uprave za materijalne resurse i direktorica Uprave za proračun, finansije i informacijske sisteme.

Odluka je stupila na snagu danom donošenja, a poslana je državnim sekretarima, Glavnom štabu i dvjema već spomenutim Upravama.

Podsjetimo, ministar Banožić na sastanku Vijeća za odbranu želi razgovarati i o načinu na koji Ured predsjednika koristi materijalne resurse Oružanih snaga, misleći pritom na često korištenje helikoptera, ali i broda Hrvatske ratne mornarice za put u Albaniju.

“Tu sam jasnog stava, Zakon o odbrani je jasno propisao na koji se način događa upotreba i korištenje sredstava Hrvatske vojske. Držimo se zakona”, rekao je Banožić nakon sastanka s vojnim zapovjednicima i dodao da je taj svoj stav Milanoviću izrekao više puta.