Na sastanku s visokom delegacijom NATO-a razgovarano o jačanju saradnje između Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i Alijanse, s fokusom na sigurnosni aspekt i jačanje kapaciteta za kibernetičku odbranu i sigurnost institucija BiH i njenih građana.

Naglašeno je da je Bosna i Hercegovina značajan i pouzdan partner NATO-a, te da je neupitan njen suverenitet i teritorijalni integritet, saopćeno je iz Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine.

Jedna od poruka sa sastanka je da je saradnja NATO-a i Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine od izuzetne važnosti u ovom trenutku s obzirom na globalna dešavanja.

U tom kontekstu NATO će pojačati saradnju sa sigurnosnim agencijama u našoj zemlji u borbi protiv terorizma i širenja dezinformacija.

Poručeno je da NATO ostaje odlučan u osiguranju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini kao i na zapadnom Balkanu.