Premijer Federacije BiH Fadil Novalić je ranije kazao da će na sjednici ESV-a biti predočen prijedlog zakona o minimalnoj plaći, bez da se mijenjaju Zakon o radu, Zakon o zdravstvu..., te da ne postoji namjera mijenjanja Uredbe o mininalnoj plaći u FBiH koja je 543 KM, a koja vrijedi do kraja godine.

"Ne treba čekati zakon o minimalnoj plaći" 

Na današnjoj sjednici ESV za teritorij Federacije BiH trebalo bi da prisustvuju predstavnici Vlade FBiH, Udruženja poslodavaca FBiH i sindikata.

- Ostajemo pri tome da se podignu najniže plaće u Federaciji BiH iz prostog razloga, jer ako govorimo o zakonu o minimalnoj plaći on treba da ugleda svjetlo dana tek 1. januara 2023. godine. Do tada je uzuzetno dug period za sve radnike zbog prisutne inflacije. Neprihvatljivo je da Vlada FBiH promptno ne djeluje, kao što je urađeno u RS gdje je minimalna plaća podignuta na 650 KM.

Vlada je kompetentna i ovlaštena da mijena Uredbu o minimalnjoj plaći, da je dopunjava, i ako treba donese novu. Vlada FBiH vješto bježi od toga i odgovornost prenosi na Parlament FBiH, a što on neće možda ni razmatrati i onda imamo status quo - govori Bektić.

Kaže da se time povlađuje poslodavcima.

- Ako je poslodavcima u RS prihvatljivo 650 KM najniža plaća, zašto nije poslodavcima u Federaciji? Treba energično i koliko sutra reagovati da dođe do usklađivanja najniže plaće. Što ne bi bila 650 KM u Federaciji, a ne 543 KM i zašto čekati januar naredne godine da se nešto promijeni. Izgleda da ćemo i na kolegiju pred sjednicu ESV imati žestoku raspravu. Do kraja godine će sigurno biti više od 20 posto inflacije, a da ostanu ista primanja radnika, pa to je neprihvatljivo! - govori Bektić.

Ponavlja da kada bi se zakon o minimalnoj plaći sada donio, on bi se mogao primjenjivati tek od januara naredne godine.

I 650 KM je bolje od 543 KM, ako ne može 700 KM 

- Da bismo sačuvali radnike da ostanu na ovom prostoru, mora se povećati minimalna plaća. U zemljama u okruženju se podiže cijena rada da bi se ublažila inflacija. Jedino Vlada FBiH ništa ne čini a imaju ogromne prihode. Ako se ne može riješiti da minimalna plaća bude 70 posto od prosječne plaće u FBiH, da se onda nađemo u nekom rasponu od 55 do 70 posto. Ako je prihvatljivo 65 posto, pa neka bude 650 KM. To bi bilo ozbiljno prihvatljivo i to je bolje nego 543 KM neto - konstatuje Bektić.