Podsjećamo, na posljednjoj sjednici ESV-a FBiH Vlada FBiH i predstavnici Sindikata su iznijeli prijedloge povećanja minimalne plaće u realnom sektoru FBiH. Premijer FBiH je kazao tada da je prijedlog Vlade FBiH povećanje sa 406 KM na 550 KM, prijedlog granskih sindikata okupljenih oko Mevludina Bektića bio je 609 KM, dok iz Udruženja poslodavaca FBiH tada nisu precizno izjasnili.

VEZANI TEKST - Vlada FBiH predložila da minimalna plaća iznosi 550 KM, sindikalci tražili 609 KM

Zaključeno je da poslodavci i iz Sindikata trebaju dostaviti svoje prijedloge minimalne plaće a da će Vlada FBiH do Nove godine donijeti uredbu o minimalnoj plaći čija bi primjena trebalo da počne 1. januara 2022. godine.

Poslodavci tražili povećanje na 500 KM 

- Mi smo nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za FBiH dostavili prijedlog visine minimalne plaće u FBiH kao i poslodavci. Onda smo doznali da su poslodavci predložili znatno niže povećanje u odnosu na ono što smo dogovorili u Mostaru, cinično su tražili da se minimalna plaća poveća na 500 KM. A onda smo mi tražili umjesto ranijih 609 KM, da povećanje bude na 670 KM. Nismo dobili nikakav odgovor od Vlade FBiH.

Potom smo saznali da je Vlada FBiH od oba doma Parlamenta FBiH zatražila autentično tumačenje člana 78. stav 2 Zakona o radu FBiH, odnosno, zaštitnu mjeru da sa porastom minimalne plaće ostale plaće ostanu na postojećem nivou. Ovo o najnižoj plaći zaista ide u nedogled, mi smo u začaranom krugu - govori Bektić.

Kaže kako je prvo Vlada FBiH čekala da se na Parlamentu FBiH izglasaju fiskalni zakoni, i to zakon o doprinosima i porezu na dohodak kako bi utvrdila minimalnu plaću.

Divljanje cijena

- E sada je odstupila od toga, ali od Parlamenta FBiH traži autentično tumačenje člana 78 Zakona o radu, što je preduvjet za povećanje najniže plaće. To je posljednja varijanta koja nam je predočena, a trebalo je 1. januara da stupi na snagu uredba o povećanju najniže plaće. U januaru očekujemo novu sjednicu ESV-a, da se pogledamo u lice. Svjedoci smo divljanja cijena hrane u Federaciji, a i dalje je minimalna plaća 406 KM. Vidjet ćemo hoće li Vlada FBiH na posljednjoj sjednici u ovoj godini donijeti uredbu o minimalnoj plaći ili ne - govori Bektić.

VEZANI TEKST - Smailbegović tvrdi: Ako Parlament FBiH izglasa minimalnu plaću od 1.000 KM, bez posla ostaje 100.000 ljudi

Podsjećamo, granski sindikati okupljeni oko aktuelnog predsjednika Saveza samostalnih sindikata u BiH Selvedina Šatorovića traže povećanje minimalne plaće na 1.000 KM i Nacrt zakona o minimalnoj plaći 1.000 KM je upućen u Parlament FBiH. S druge strane, predstavnici poslodavaca u FBiH poručuju da ukoliko se u Parlamentu FBiH izglasa ova visina minimalne plaće, da će biti biti otpušteno 100.000 ljudi.