Na problem nepostojanja unificiranog jedinstvenog QR koda na certifikatima o vakcinaciji u BiH, prije nekoliko dana u svojoj objavi na Facebooku ukazala je i ambasadorica BiH u Češkoj Republici Martina Mlinarević Sopta.

Naime, građani BiH imaju certifikate s QR kodovima koje, zavisno od mjesta vakcinacije, izdaju entitet RS, Brčko distrikt i kantoni u Federaciji BiH.

Jedina zemlja bez nacionalne potvrde

- U ovim trenucima zasigurno smo jedina zemlja koja nema zajedničku, nacionalnu potvrdu o vakcinaciji. Pogoršanjem epidemiološke slike svuda, pa tako i u BiH, Češka Republika je BiH stavila na svoju tamnocrvenu listu za ulazak u zemlju, što će reći da u ovom trenutku mogu u zemlju ući oni koji imaju valjane certifikate o vakcinaciji i vakcine odobrene od strane EMA-e, odnosno Evropske unije. To znači da u Češku Republiku mogu ući oni državljani BiH koji su vakcinisani u Srbiji ili Hrvatskoj ili bilo gdje drugdje u Evropi čiji se certifikat priznaje, s obzirom na to da je Češka napravila svoju listu zemalja čije certifikate priznaje – navela je Mlinarević Sopta i pozvala nadležne vlasti u BiH da što prije riješe ovaj problem.

Dakle, državljani BiH koji su se u prethodnim mjesecima uredno imunizirali u BiH vakcinama koje je priznala Evropska agencija za lijekove (EMA), a samim tim i Evropska unija, trenutno ne mogu ući u Češku, a sutra možda i u neku drugu zemlju EU-a, bez obzira na to što ispunjavaju sve uvjete kao i građani država EU-a.

U Ministarstvu civilnih poslova BiH (MCP) kažu kako su oni, u cilju rješavanja problema s izdavanjem Covid-potvrda, još u maju započeli konsultacije svih nivoa vlasti u području zdravstva, uz učešće Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) kako bi se uspostavio pravni okvir za sistem digitalne potvrde u našoj zemlji radi olakšavanja slobodnog kretanja građana tokom pandemije i učinkovitog doprinosa postepenom ukidanju ograničenja uz istodobno ostvarivanje zaštite javnog zdravlja.

- Na ovu temu 22. juna održali smo i sastanak sa predstavnicima EU delegacije u BiH te su BiH prezentirani uvjeti koje mora ispuniti svaka zemlja nečlanica EU-a za prepoznatljivost nacionalnih COVID-19 potvrda unutar Evropske unije. Ministarstvo civilnih poslova BiH je na ovu temu pripremilo i dostavilo posebnu informaciju za Vijeće ministara BiH. Očekujemo da se ona razmotri u što skorijem periodu i po informaciji donesu odgovarajuće odluke u pogledu daljeg rada na implementaciji tehničkog rješenja radi uvođenja sistema digitalne potvrde u BiH radi olakšavanja slobodnog kretanja građana tokom pandemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 – navode u Ministarstvu civilnih poslova BiH.

Dodaju kako svi nivoi vlasti u području zdravstva u državi već izdaju određene vrste dokumenata - potvrde s ciljem dokazivanja COVID-19 statusa osobe bh. građanina koja putuje, sa integrisanim QR kodom koji prati tehničke standarde Evropske unije.

- RS i Brčko distrikt BiH već imaju za svoja područja uspostavljenu, kako evidenciju građana u pogledu njihovog Covid-statusa, te mogućnost izdavanja potvrda sa integrisanim digitalnim certifikatom za međunarodnu prepoznatljivost (QR kod). Za sada to još nije učinjeno za područje Federacije BiH, pa imamo parcijalna tehnička rješenja implementirana na nivou nekih kantona. Uspostavljanje jedinstvenog sistema izdavanja Covid-potvrda i u Federaciji BiH umnogome bi olakšalo i krajnju integraciju postojećih baza i priključenje sistemu EU-a zelene Covid-potvrde – ističu u Ministarstvu civilnih poslova BiH.

Goran Čerkez

Prim. dr. Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra zdravstva, napominje kako je jedini međunarodni priznati nosilac pravnog subjektiviteta država BiH.

- Svoju saglasnost Federacija BiH i Brčko distrik dali su ranije na sastanku održanom sa Ministarstvom civilnih poslova BiH – naglašava Čerkez.

Prema njegovim riječima, Federacija BiH ima registar statusa svih vakcinisanih osoba protiv COVID-19 na nivou kantona.

- Kako je zdravstvo na kantonalnom nivou, pojedini kantoni već izdaju potvrde o vakcinaciji, ali da bi to bilo priznato potrebno je da država ispuni uvjete koji su na sastanku sa predstavnicima EU delegacije u BiH prezentirani, a koje mora ispuniti svaka zemlja nečlanica EU-a, među kojima je i BiH, za prepoznatljivost nacionalnih COVID-19 potvrda unutar Evropske unije – pojašnjava Čerkez.

MCPBiH pribavlja saglanost od maja

U Ministarstvu civilnih poslova BiH kažu kako "još nemaju informacije, odnosno kako im još službeno nije prijavljeno da građani BiH, odnosno druga pravna lica imaju većih problema prilikom prelaska državne granice BiH sa postojećim dokumentima - potvrdama u vezi njihovog Covid-statusa."

- U toku je pribavljanje specimena svih potvrda koje se izdaju u BiH, koji će potom biti dostavljeni zemljama EU-a i ostalim koji su to od nas tražili. Da bi se sa državnog nivoa moglo upravljati sa izdavanjem, odnosno verifikacijom Covid-potvrda, potrebna je saglasnost oba entiteta i Brčko distrikta na čemu Ministarstvo civilnih poslova BiH radi još od maja. Ministarstvo će i dalje preduzimati sve potrebne aktivnosti radi omogućavanja olakšanog putovanja bh. građana u prijelaznom periodu do utvrđivanja sistema za verifikaciju Covid-pasoša/Zelenog certifikata u BiH – navode u MCP BiH.

Podsjetimo, Evropski COVID-19 certifikat službeno se koristi od 1. jula ove godine, a on omogućava slobodno kretanje između zemalja Evropske unije. Osim 27 članica EU-a, certifikat su priznale još i od Švicarske, Norveške, Lihtenštajna i Islanda.

Evropska agencija za lijekove do sada je priznala BioNtech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson vakcine protiv koronavirusa. Kineske vakcine Sinopharm i Sinovac te ruska Sputnik V još nisu dobile zeleno svjetlo EMA-e.