- Dosljedno, principIjelno i kategorički ne dam Bosnu i Hercegovinu nametnutim!

Da, u svojstvu sam opozicije, ali ne šutim. Zaklela sam se na preuzimanju mandata zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta FBIH da ću poštovati Ustav FBIH. Pokušaj manipulacija, koje za cilj imaju „raspakivanje“ Države Bosne i Hercegovine, a time i Federacije BIH, neće proći baš onako kako su se nadali.

Birali su me građani i štitit ću njihove interese.

Naime, na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBIH zahtjevala sam odgovore na pitanja o izboru sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Možete predpostaviti da je i ovo tema kojoj prethodi politizacija sa nesebičnom podrškom "Trojke" i servilnosti prema HDZ-u.

I ovoga puta njihovoj namjeri da se izabere sudija Ustavnog suda BIH po volji HDZ-a, uslijedio je niz neragularnosti u samoj konkursnoj proceduri

Ne ulazeći u "igranku" oko imena na listi kandidata, etničke pripadnosti, političkih dugova, upitne stručnosti ili slično, ovoj instituciji sam ukazala na sve manjkavosti konkursnih procedura argumentovanih konkretnim pitanjima.

Podsjećanja radi, pitala sam ih:

Da li je Javni oglas u cijelosti podrazumijevao poštivanje Odluke Zastupničkog doma, po kojoj analizi i po čijoj slobodnoj procjeni se zaključilo da je Večernji list pored Dnevnog avaza kao najčitaniji i time skoro jedini relevantni medij za objavu konkursa?

Da li su ispoštovane odredbe člana 9 i člana 31. Poslovnika Zastupničkog doma, čime bi se članovima, odnosno zastupnicima pa i zainteresovanim građanima osigurao pristup sjednicama Komisije za izbor i imenovanja s ciljem transparentnosti i zakonitosti.

Da li je ispoštovana i procedura informisanja javnosti o održavanju komisije, što se naravno moralo uraditi.

Da li su uopšte legitimne odluke Zastupničkog doma o obrazovanju radne grupe za provođenje procedure izbora i imenovanja.
Posebno sam akcentirala i pitanje nadležnosti ove Radne grupe, te njihovih eventualnih prekoračenja ovlasti.

Naravno, ne morate biti posebno pravno upućeni da shvatate važnost pozicije sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine čiji zadaci će biti upravljanje pravnom sudbinom građana BIH.

S obzirom na to da Ustavni sud BiH ima nezamjenjivu ulogu u demokratskom društvu i u ostvarivanju vladavine prava, ne smijemo šutjeti na ovakav način izbora sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Ovakav "lom preko koljena", posebno neki poluvješto inscenirani, koji bi trebao biti rezultat nečijih dogovora i političkih trgovina. To mora biti stručna, moralna i objektivna osoba. A da bi bilo koji od njih čista obraza sjeo na ovu nimalo laku fotelju, mora prije svega proći zakonske procedure za koje sam argumentovala da su ovdje prekršene.
Dakle, prvo, pravne procedure, a onda sudija!

Svakako svakom svom sugrađaninu mogu na upit i dokumentovati detaljan sadržaj svog delegiranog pitanja i uvjeriti ga u ozbiljnost i težinu istog.