- Sjednica Skupštine Kantona Sarajevo je u srijedu 6.7.2022 godine, na dnevnom redu tačka rebalans Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. I opet izdvajanje stredstava za pedijatre. Sve što sam govorila o nezakonitom, netransparentnom i po građane štetnom zapošljavanju ljekara pedijatara u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" dobilo je zvaničnu potvrdu.

Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo je u odgovoru na moje zastupničko pitanje o amandmanima zastupnika Vibora Handžića, kojima je vlast obavezala Zavod zdravstvenog osiguranja da izdvoji 500.000 KM za prelazak pet doktora specijalista pedijatrije u Opću bolnicu i to po nepostojećem pravnom osnovu, naveo da taj čin "predstavlja koruptivni rizik čija bi realizacija dovela do nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava" - napisala je na svom Facebook profilu Biščević-Tokić i dodala:

- Ured također ocjenjuje da dodatni koruptivni rizik predstavlja i činjenica da je nejasno na koji način je postignut dogovor sa osobama koja su pristale da pređu iz drugih zdravstvenih ustanova u Opću bolnicu pa se, s tim u vezi, "nameće zaključak da se radi o izboru koji je potencijalno netransparentan i može dovesti do pogodovanja tačno određenim osobama, a sam po sebi bi značio izmirivanje ličnih obaveza koje izabrani ljekari imaju prema svojim matičnim zdravstvenim ustanovama, posebno uzimajući u obzir da se radi o zdravstvenim ustanovama van teritorija Kantona Sarajevo".

Dodaje da se ovom odlukom aktuelne vlasti u Kantonu Sarajevo se, protivno svim zakonima i pravilnicima, omogućava netransparentno zapošljavanje i otvara prostor za korupciju, a troškove takve politike snose građani.

- Nećemo dozvoliti aktuelnoj vlasti u Kantonu Sarajevo pravljenje sistema u kojem se mimo zakona i propisanih procedura zapošljavaju kadrovi, troši novac građana, urušava zdravstveni sistem, a da se djeca liječe u privatnim ordinacijama stranačkih kadrova i njima bliskih osoba.

Borba protiv toga je naša obaveza prema svim građanima, a naročito je obaveza prema sjećanju na djevojčicu Dženu Gadžun, koja je preminula nakon nezakonitog operativnog zahvata u privatnoj ordinaciji povezanoj sa kadrovima aktuelne vlasti - poručila je Biščević-Tokić.