U kontekstu aktuelne migrantske krize u Bosni i Hercegovini, ministrica je spomenula Plan mjera i aktivnosti Ministarstva sigurnosti BiH za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH. U tom pogledu, informisala je i o procesima zaključivanja sporazuma o readmisiji sa drugim zemljama, a koji su u toku.

U nastavku razgovora, ministrica Turković je informirala komesarku Johansson o stanju i problemima oko vakcinisanja u BiH i kašnjenja sa isporukom vakcina u okviru COVAX mehanizma, te apelirala za aktivniji angažman Europske unije u ovom domenu.

Komesarka Johansson je pozdravila postignuti napredak u pogledu saradnje BiH sa EUROPOL-om, istakavši kako očekuje dalje jačanje i intenziviranje saradnje u oblasti sigurnosti. Komesarka je posebno pohvalila značajan napredak koji su vlasti u BiH ostvarile u pregovorima o sporazumima o readmisiji, kao jednog od ključnih koraka u kvalitetnom upravljanju migracijama.

Na kraju razgovora, sagovornice su razmijenile mišljenja o statusu i ulozi koju Frontex može da ima u cijeloj regiji zapadnog Balkana, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću.