Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine i potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Marinko Čavara neophodnim je nazvao potrebu da se što prije formira novi saziv Vijeća ministara i Vlade Federacije BiH nakon prošlogodišnjih izbora da bi država mogla funkcionirati.

Dodao je da je hitno pokrenuti sve nepotrebne zastoje na pridruživanju BiH međunarodnim organizacijama, prije svega, evropskim i euroatlantskim integracijama.

Govoreći o Vladi Federacije, Čavara je kazao da se mogu ispuniti svi potpisani uvjeti stranačkih lidera potpisanih u Principima o formiranju vlasti na državnoj, ali i na federalnoj razini.

Potvrdio je da su legitimnost kao temeljno demokratsko načelo prepoznala sva evropska tijela, posebno Evropski parlament kao i u posljednji izvještaj Evropske komisije.

Čavara je dodao da se, nažalost, u većini prilika i kroz dnevnopolitičke razgovore može vidjeti da se to krivo tumači, odnosno u najmanju ruku neodgovorno tumači, saopćeno je iz Ureda predsjednika Federacije BiH.

Vidljivo je, ističe, da Federaciji BiH i BiH treba osigurati bolji investicijski zamah, jačati ekonomiju, te osigurati što bolji život u BiH, te je podvukao da su potrebne nove smjernice buduće vlasti za razvoj BiH.

- Moramo omogućili svima koji razmišljaju da odu bilo gdje iz BiH da ipak vide svoju budućnost i perspektivu ovdje - naglasio je Čavara te zaključio da je najbolje tražiti sva rješenja kroz razgovore, dijalog i međusobno uvažavanje.