Mnogi zastupnici zamjeraju federalnim ministrima na današnjem nedolasku na sjednicu, a među kojima je i Irfan Čengić koji je kazao da su mnogi ministri kao fikusi u svojim kabinetima.

- Program rada Vlade FBiH mogao bi se nazvati reprogram rada. Mi svjedočimo potpunoj blokadi kada je u pitanju federalni nivo vlasti. Očitovat ćemo se i o nasrtaju na Ustav BiH i sve ono kada je u pitanju BiH, a nećemo govoriti da imamo blokadu od stranaka okupljenih oko HDZ-a. Mi se nalazimo u potpunoj nezakonitoj blokadi, i o tome se nećemo izjasniti! Reći ćemo da imamo atak od Milorada Dodika i SNSD-a, a šutjet ćemo o drugoj paralizi koja radi na disoluciji, i o tome ćemo mudro ćutati. O kakvom vi programu vlade govorite? Nema te države koja može u sektoru socijale ponuditi boljitak ako nema ekonomije. Naša ekonomija zasnovana je na kreditima, donacijama i uplatama dijaspore. Mimo toga, ekonomski prostor u ovoj državi ne postoji. U preambuli programa rada kaže se da da je rađena na osnovu usvojenih strategija. Gospodo mi od 2014. nemamo strategiju razvoja FBiH, zašto se pozivamo na strateške dokumente ? Reformska agenda nije nikada predstavljena građanima - rekao je Adžem i dodao:

- Ministarstva nemaju programe rada, to su ekspoziture stranaka koji imaju lične ministre. Što se tiče ekonomskih pokazatelja, mi sada imamo pad realne proizvodnje i trgovinski deficit, 150 miliona izgubljeno je zbog blokada SNSD-a, blokade sa Kosovom. Ovo je program nerada i nastavak političkog projekta na eutanaziji FBiH - podvukao je Adžem.

Zastupnik Irfan Čengić (SDP) je rekao kako nije imao živaca čitati Program Vlade FBiH.

- Nemam živaca da čitam 300 stranica nečega. Ministri ne samo da ne dolaze na sjednice Parlamenta FBiH, oni ne dolaze ni na posao. Sjede kao fikusi u ministarstvima. Ne mogu da shvatam da stranke stavljaju ljude poput ministra pravde (Mato Jozić), saobraćaja (Denis Lasić), obrazovanja (Elvira Dilberović). Ova Vlada nije transparentna - rekao je Čengić.

Damir Mašić (SDP) je također kazao kako je sramotno da od 16 ministara današnjoj sjednici prisustvuju samo četiri ministra, a da se rapravlja o Programu Vlade FBiH za 2020. godinu. Kazao je kako se većina ministara "ukazala" u Parlamentu FBiH samo jednom i to prije gotovo pet godina kada je imenovan sadašnji saziv Vlade FBiH. 

Zastupnica Mara Đukić (DF-GS) je analizirajući Program rada Vlade FBiH fokusirala se na stanje u zdravstvu jer je i sama ljekar.

- U Programu, strategiji zdravstva, nigdje ne vidim pacijenta, niti zdravstvenog radnika. Ovo je strategija zastoja rada zdravstva, tako bih ga nazvala. Svjedok sam da je zdravstvo u nazadovanju. Pacijent dobija manje usluga. Tu je i erozija zdravstvenog osoblja, vakuum u usavršavajnju. Potrebno je da se hitno izjednače prava pacijenata na nivou cijele FBiH. Neophodno je dobro opremiti primarnu zdravstvenu zaštitu. Zatim, racionalizirati zdravstvo jer svega se zapošljavalo, a najmanje zdravstvenih radnika. Strategija je jedno, a implementacija nešto drugo - rekla je Đukić.

Neki od zastupnika su zatražili da se izglasa nepovjerenje Vladi FBiH, pa je zatražena pauza od pola sata. 

- Treba krenuti od člana 135. jer nas ima dovoljno da izglasamo nepovjerenje toj vladi. Mislim da bismo trebali krenuti u tom pravcu, jer ovo stvarno nema smisla. Godinu dana smo tu, niko nema od njih ni kod usvajanja budžeta, ni kod programa rada i smatram da ovo prelazi svaku mjeru. I tražim pauzu od pola sata - rekao je Eldin Vrače, predsjednik Kluba samostalnih zastupnika. 

Nakon toga, dopredsjedavajući Mladen Bošković je dao pauzu od 30 minuta.