Kantonalni sud mu je ovom presudom izdao i zabranu ulaska u zakonodavnu i državnu vlast, odnosno zabranu vršenja funkcija u javnom sektoru za naredne dvije godine ( do 31. januara 2021. godine). Javni sektor u Bosni i Hercegovini obuhvata institucije zakonodavne, izvršne i pravosudne vlasti, javnu upravu i sve djelatnosti u kojima država, entiteti, kantoni, Distrikt Brčko, gradovi i općine imaju nadležnosti po osnovu zakonskih i vlasničkih prava.

Upravo ovu zabranu, prema saznanjima Faktora, provjerava Centralna izborna komisija BiH. To znači da bi Radeljaš mogao ili prije održavanja lokalnih izbora 15. novembra biti skinut sa liste ili da mu nakon izbora ne bude dodijeljen mandat ukoliko ga osvoji. 

Radeljaš se kandidovao za načelnika Foče (FBiH). 

Političku karijeru Esed Radeljaš je počeo u BOSS-u 2008. godine kada je izabran za vijećnika u Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo.

Dvije godine poslije izabran je za zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, te za delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. 

Prije sedam godina formirao je Stranku za bolje Goražde, nakon čega je imenovan na mjesto ministra privrede u Vladi BPK- Goražde. 

Više od dvije godine proveo je u zatvoru.