Za Lokalne izbore 2020. godine dostavljen je, kako navode, mnogo veći broj prijava birača van Bosne i Hercegovine u odnosu na prethodne izborne cikluse.

- Analizom dostavljenih prijava za glasanje van Bosne i Hercegovine u fazi prijava za glasanje putem pošte uočen je određeni broj prijava za koje imamo indicije  o zloupotrebi u korištenju ovoga prava. Dio naših saznanja uz priložene dokaze smo već dostavili Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a po završetku navedene aktivnosti registracije birača koji glasaju van BiH ili donošenja odluke o odbijanju prijava Centralna izborna komisija BiH će izvršiti analize uočenih zloupotreba te ih također dostaviti policijskim agencijama i nadležnim tužilaštvima na postupanje - saopćio je CIK.

Radi potpunog informiranja javnosti napominju da s ciljem sprječavanja zloupotreba Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine vrši i vršit će više kontrola e-prijava za glasanje birača van BiH, na način kako slijedi:

Prvu kontrolu vrše službenici koji pregledaju sve pristigle prijave, te potom unose podatke u aplikaciju uz nadzor kontrolora;

Druga vrsta kontrole je kontrola posebne komisije formirane od strane Centralne izborne komisije BiH;

Treću kontrolu vrše članovi Centralne izborne komisije BiH metodom slučajnog uzorka;

Četvrtu kontrolu rade same osobe koje su se prijavile za glasanje van Bosne i Hercegovine putem aplikacije na web stranici Centralne izborne komisije BiH, te koje mogu prema instrukcijama dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH informaciju o uočenom pokušaju zloupotrebe, uz dostavljanje relevantnih dokaza;

Petu kontrolu vrše izborne komisije osnovnih izbornih jedinica (gradske, općinske i Izborna komisija Brčko Distrikta BiH), koje su dužne dostaviti CIK-u informacije o biračima koji su upisani za glasanje na redovnim biračkim mjestima, a neko ih je prijavio za glasanje van Bosne i Hercegovine.

Šesta kontrola biti će vršena u žalbenom postupku provjerom navoda iz eventualnih žalbi birača i

Sedma provjera će se vršiti u Glavnom centru za brojanje gdje će se provjeravati pošiljke sa glasačkim materijalom dostavljene putem pošte, dostavljene u ime birača za koje u međuvremenu utvrdimo da je zloupotrebljeno njihovo biračko pravo na bilo koji način.

- Na kraju želimo podsjedtiti javnost na činjenicu da Apelacioni odjel Suda BiH vrši sudski nadzor u žalbenom postupku na sve odluke Centralne izborne komisije BiH - saopćili su.