Njome se Glavnom centru za brojanje naređuje da izvrši brojanje glasačkih listića i utvrdi rezultate izbora sa redovnih biračkih mjesta kako slijedi:

a) u osnovnoj izbornoj jedinici Bosanska Gradiška na biračkom mjestu 010B066 po političkim subjektima i kandidatima za Skupštinu grada Bosanska Gradiška,

b) u osnovnoj izbornoj jedinici Novo Sarajevo na biračkom mjestu 139A091 po političkim subjektima i kandidatima za Općinsko vijeće Novo Sarajevo i  

c) u osnovnoj izbornoj jedinici Trebinje na biračkom mjestu 183B004 po političkim subjektima i kandidatima za Skupštinu grada Trebinje.

- Navedene aktivnosti će u Glavnom centru za brojanje biti provedene u ponedjeljak, 30.11.2020. godine sa početkom u 16:00 sati (Zetra, Sarajevo). Akreditirani posmatrači za navedena biračka mjesta političkih subjekata koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši brojanje i utvrđivanje rezultata izbora, mogu biti prisutni u toku brojanja kao i akreditirani posmatrači za Glavni centar za brojanje, o čemu će biti obavješteni - saopćio je CIK.