Cilj vježbe je unapređenje partnerske saradnje sa SAD-om i NATO partnerima te razvijanje interoperabilnosti i sposobnosti OS BiH.

Terenska vježba realizuje se na poligonu Glamoč uz kompjutersku koordinaciju sa Centrom za borbene simulacije poligona Manjača i upotrebu specijalista za navođenje i kontrolu zračne podrške (Joint Terminal Attack Controllers - JTAC).

Blisku zračnu podršku snagama na zemlji pružaju dva aviona F-16 iz zračne baze Aviano, Italija, koji, umjesto bojeve municije, koriste lasersko zaključavanje cilja i simulirano uništenje, dok je helikopter UH-1H angažovan za medicinsku evakuaciju zračnim putem.

Ovim će u potpunosti biti simulirana integracija kopnenih i zračnih snaga.

Vježba, u kojoj ukupno učestvuje 280 pripadnika OS BiH zajedno sa snagama SAD-a, doprinosi povećanju sigurnosti i stabilnosti na Balkanu.

Pandemija COVID-19 primorala je OS BiH da smanje broj učesnika i da se prilagodi novonastaloj situaciji kako bi se vježba održala uz pridržavanje svih epidemioloških preporuka i mjera.

Za potrebe vježbe formiran je i privremeni Medijski informativni centar (MIC) sa 13 pripadnika OS BiH, dva pripadnika američke vojske iz Regionalnog informativnog tima za podršku, tri pripadnika Savjetodavnog tima američkih zračnih snaga i jednog predstavnika odnosa s javnošću iz Komande specijalnih operacija za Evropu, a u saradnji sa Uredom za odbrambenu saradnju (ODC) pri Ambasadi SAD-a u BiH.

U okviru vježbe, 19. novembra 2020. godine od 10 do 11 sati na lokaciji vojnog poligona Glamoč bit će organizovan Dan posjetilaca, uz prisustvo visokih zvaničnika.

Tom prilikom bit će prikazan dio operativnih sposobnosti Oružanih snaga BiH na terenu sa bliskom zračnom podrškom aviona F-16.