Razgovarano je o trenutnom stanju u oblasti zaštite i spašavanja u BiH te izazovima u radu i saradnji službi civilne zaštite.

VEZANI TEKST - Novi čin Dodikovog državnog udara: Civilna zaštita RS-a prekinula saradnju sa Ministarstvom sigurnosti BiH

Razmijenjeni su stavovi o izazovima i nastavku realizacije zajedničkih vježbi i projekata, posebno terenske vježbe "ResponSEE", koja se održava krajem aprila i dio je priprema struktura BiH za članstvo BiH u Mehanizmu civilne zaštite Evropske unije.

Zaključeno je da će se sve započete aktivnosti nastaviti realizirati, uključujući i vježbu ResponSEE, uz visok stepen saradnje i koordinacije svih struktura zaštite i spašavanja u cilju jačanja kapaciteta i spremnosti za efikasniji odgovor na prirodne i druge nesreće.

Sastanku su prisustvovali v.d. direktor Republičke uprave civilne zaštite RS Milan Novitović, v.d. direktor Federalne uprave civilne zaštite FBiH Enes Memić i šef Odjeljenja za javnu sigurnost Brčko distrikta BiH Bogdan Bratić, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.