- Naravno da je teško, shvatam i ulogu ministra finansija da natjera budžetske korisnike da smanje svoje zahtjeve i to je uvijek borba kada se pravi budžet. Pogledala sam budžet prošlogodišnji za svakog budžetskog korisnika i budžet koji je predviđen za ovu godinu i vidjela sam da 75 posto budžetskih korisnika ima smanjen budžet u odnosu na budžet prehodne godine. Po meni je to dobro, znači da su se ljudi prilagodili finansijskoj situaciji ove godine, uvjetima pandemije, i smanjili su sredstva koja su eventualno bili polanirali da potroše u ovoj godini - kazala je Čolo.

Dodala je i kako neke institucije koje u prošloj godini nisu imale budžet, u ovoj imaju značajna sredstva.

- To je i razumljivo, kao što naprimjer državni zatvor koji u ovoj godini planira budžet od skoro osam miliona KM jer svima je u interesu da ta institucija profunkcionira na državnom nivou. Isto tako Centralna izborna komisija (CIK), da bismo održali izbore, na ovoj poziciji je predviđena stavka od nešto više od četiri miliona. Kada je u pitanju Granična policija BiH, i tu imamo povećanje od više od tri miliona. Svi znamo da imamo problem kadrova u Graničnoj policiji, poroznost granica, a znamo da je jedan od ključnih razloga zašto su granice porozne nedostatak graničnih policajaca. Za svako zapošljavanje u državnoj administraciji koje vodi boljitku, čuvanju države i njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta, zaštiti od kriminala, kao što su granična policija i državni zatvor, po meni su ta povećanja opravdana - istakla je.

Čolo se osvrnula i na prozivke SDP-ovog zastupnika Saše Magazinovića na račun SDA, SNSD-a i HDZ-a, gdje je iznio tvrdnje kako se zastupnici ovih stranaka ne smiju javiti za raspravu o budžetu jer su "na daljinskom upravljaču tri čovjeka i ne smiju da govore". 

- Neka ministarstva na čijem čelu sjede ljudi čiji lideri su ponizili pripadnike opozicije prije dva dana, natjerali ih da sjede ovdje dva sata, ta ministarstva su predvidjela značajne uštete. Jedno od tih ministarstava je i Ministarstvo vanjskih poslova BiH. Njihov budžet, a tu sjedi predstvanica SDA kao ministrica, manji je za više od četiri miliona nego u prethodnoj godini. Budžet Ministarsva pravde BiH, a svi znamo da na čelu sjedi predstvanik HDZ-a, manji je za devet miliona. Ovo nisu zanemarive stvari. Ostvarene su realne uštede. Mislim da je budžet umijeće mogućeg, da je minsitar finansija iskusan čovjek i zna da li je ovaj budžet realan. Znači da imate realnu procjenu prihoda i rashoda u ovoj godini. Naš klub će podržati ovaj budžet. Samo da ne bude da se mi ne smijemo javiti. U ovom Klubu ima puno ljudi koji imaju dosta godina, značajno iskustvo mimo parlamentarnih kluba, svoj personalni intergritet i mislim da niko ovim ljudima ne može naređivati da li će diskutovati i da li će glasati za bilo koju tačku dnevnog reda. Molim vas, nemojte nas svrtsavati u kategoriju maloumnih ljudi i ljudi koji nemaju svoj integritet i svoje mišljenje - zaključila je Čolo.