Čović se zahvalio EU i Sattleru na naporima koje čine da pomognu BiH na evropskom puta.

- Bosna i Hercegovina ima svoje mjesto i raduje me da ćemo na tom putu i nastaviti. Jako je važno kako zajedno možemo ubrzati aktivnosti paralelno oko izvršne i zakonodavne vlasti da bi sistem počeo funkcionisati, da pokušamo pokrenuti našu privredu, jer bojim se da će ožiljci koji će ostati i kada završi cijeli ovaj proces pandemije, biti izraženi, ne budemo li dobro organizovani- kazao je Čović, naglasivši da ćemo se uz svu pomoć prijatelja iz EU i svijeta teško iznijeti sa svime.

Razgovarano je i o lokalnim izborima. Čović je naglasio da ako ne bude preduvjeta za transparentno i potpuno zakonito organizovanje izbora,“ odnosno ako se takvo što i desi da to preispitujemo, onda kako naći rješenje za Mostar“. Sattler je novinarima kazao kako se razgovaralo o tri važne teme.

- Neminovno, prva tema se ticala pandemije koronavirus, u svjetlu toga ja sam danas uručio jedan dio opreme Vladi HNK, kantonu koji je najpogođeniji u zemlji, što je još jedan od pokazatelja da je EU uz vas.

Preko sedam miliona eura osigurano je samo za zadovoljavanje medicinskih potreba , a jedna dio tih sredstva je osiguran za HNK- kazao je Sattler.

Govorilo se o privredi, pomoći preduzeća i spašavanje radnih mjesta. 

- U  tom kontekstu EU je osigurala preko 77 miliona eura bespovratnih grant sredstava za mala i srednja preduzeća. Svakako ćemo pružati pomoć u sektoru turizma koji je bio prvi na udaru – rekao je Sattler te nagovijestio da će mnogo toga biti plasirano u Hercegovinu.

Drugi dio finansijske pomoći je iznos od preko 250 miliona eura, makro finansijske pomoći , koju EU osigurava za BiH da će se to moći koristiti za rješavanje neminovnih manjkova, koje će te bilježiti u budžetima- dodao je Sattler.

Kada je u pitanju tema predstojeći lokalni izbora, i održavanja izbora u Mostaru, istaknuo je, kako je poznato da je to prvi prioritet od 14 prioriteta EU komisije.

- Iskoristio sam priliku da ohrabrim gospodina Čovića da nastavi raditi na iznalaženju političkih rješenja koji će omogućiti održavanje izbora. Pravo mjesto za dogovor je Parlament BiH, ali postoji i mogućnost koji je predvidjela presuda suda u Strazburu- istaknuo je, no da je njegova preferenca iznalaženje rješenja.

Tema evropske integracije se također našla na stolu.

-Vjerovatno ste vidjeli da je jučer u Predsjedništvu BiH postignut dogovor koji bi trebao omogućiti važne iskorake na evropskom putu BiH. Ovaj proces bi moga i trebao biti brži. Inicijativa predviđa da taj proces bude inkluzivan i da treba da uključi što veći broj aktera.

Pozvao sam gospodina Čovića da bude aktivan učesnik ove inicijative. Predsjednika Čovića poznajem odavno, jako dugo sarađujemo, i  jako se dobro sjećam da je on uručio aplikaciju BiH za članstvo u EU i on je jedan od najsnažnijih zagovornika, šampiona evropskog puta evropskih integracija na čemu mu se zahvaljujem- poručio  je Sattler.

Domaće političke lidere je ohrabrio da da rade u tom pravcu ali i pozvao mlade i organizacije civilnog društva da se još snažnije ukljuće.