Naglašeno je da nova Vlada Republike Srpske ostaje otvorena za sve dobre prijedloge i sugestije i da će sve inicijative koje su na dobrobit društva i sveukupnog razvoja, imati podršku nove Vlade RS-a.

Uz potpuno razumijevanje situacije, nova Vlada RS-a će  biti otvorena za saradnju, partnerstvo i interakciju u realizaciji projekata od zajedničkog interesa, a sve u cilju unapređenja i poboljšanja uslova za život svih građana.

Nova Vlada Republike Srpske bit će opredijeljena za saradnju sa svima koji u Vladi vide ravnopravnog partnera.

Predstavnici Partije demokratskog progresa predstavili su mandataru svoje političke stavove i programske ciljeve na kojima će se zasnivati rad njihove partije kao opozicije u republičkom parlamentu, istakavši kako su saglasni da sa reformskim programima treba nastaviti u cilju unapređenja određenih oblasti u društvu.