Stupit će na snagu uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed virusa korona, o oslobađanju plaćanja naknada za priređivanje igara na sreću, izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, izmjenama i dopunama Zakona o srednjem vaspitanju i obrazovanju te o rokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima određenim posebnim materijanim propisima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju RS.

Donošenju navedenih uredbi, u Palati RS prethodio je sastanak na kojem su obrazloženje dali predsjednik Vlade Radovan Višković i resorne ministrice finasija Zora Vidović, za prostorno uređenje, građavinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić, uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić i prosvjete i kulture Natalija Trivić, kao i predsjednica skupštinskog Zakonodavnog odbora Dušica Šojala.

Entitetska predsjednica u vrijeme vanrednog stanja u RS-u ima ovlaštenje za donošenje uredbi sa zakonskom snagom.