Novim zakonskim rješenjem se uvodi predstečajni postupak kao potpuno nova faza sudskog postupka s ciljem revitalizacije poslovnih subjekata sa poteškoćama, kao i skraćivanje stečajnog postupka.

Stečaj treba trajati maksimalno dvije godine

Naime, postojeće zakonsko rješenje o stečaju je iz 2003. godine, koje je kasnije  doživjelo neznatne izmjene, međutim i kao takvo ima niz propusta.

Federalni revizori su u jednom od svojih izvještaja ukazali da postoje stečajni postupci koji nisu okončani ni 20 godina od pokretanja, da niko ne kontroliše stečajne upravnike, a na čiji neučinkovit rad su potrošeni milioni KM. Frapantan je podatak da je jedan stečajni upravnik znao istovremeno voditi i po 10 stečajnih postupaka.

VEZANI TEKST - Revizija stečajnih postupaka u FBiH: Upravnike niko ne kontroliše, postupci traju i po 20 godina

- Jasno je da treba mijenjati Zakon o stečaju FBiH. Postoje izmjene u dijelu da radnici moraju biti na prvom mjestu i njihova potraživanja, ali mislim da se to teško provodi u praksi. Preduzeće Hidrogradanja je već četiri godine u stečaju i radnici nisu dobili svoja potraživanja. Zahvaljujući Vladi FBiH naša 62 radnika su penzionisana i Federalna vlada će pomoći svojim izdvajanjima za uvezivanje radnog staža za penzionisanje još 115 naših radnika - priča nam radnik Hidrogradnje, Meho Šabanović i dodaje:

- Treba se novim zakonom odrediti da stečaj ne traje duže od dvije godine. Zatim, da stečajni upravnik ne može biti stariji od 65 godina, potrebna je bolja kontrola stečajnog postupka. Nezamislivo je da jedan stečajni upravnik vodi više predmeta, a što mu je omogućio postojeći nakaradni zakon.

U obrazloženju Vlade FBiH, novim zakonskim rješenjem o stečaju se utječe na blagovremeno pokretanje stečajnog postupka, finansijsko i operativno restrukturiranje dužnika, skraćivanje perioda trajanja stečajnog postupka, smanjenje troškova stečajnog postupka, naročito troškova predujma. Zatim, način imenovanja stečajnih upravnika uz zaštitu prava povjerilaca u stečajnom postupku.

Imat će obaveze i ministar pravde

Prava radnika po osnovu njihovih potraživanja su u potpunosti zaštićena i radnici i prijašnji radnici stečajnog dužnika se nalaze u povoljnijem položaju u odnosu na važeći zakon.

Predloženim zakonom je propisana obaveza ministra pravde za donošenje pravilnika o načinu upravljanja stečajnom masom, kojim će biti propisani standardi upravljanja i unovčenja imovine, čime će se uvesti više reda u ove radnje stečajnog upravnika.

- Novim zakonskim rješenjima o postupku stečaja žele se stvoriti uvjeti kojim bi stečaj predstavljao lijek za poslovno oživljavanje poslovnih subjekata koji imaju strukturne probleme koje ne mogu sami riješiti, a imaju radni ili bilo koji drugi kapacitet koji ih može pokrenuti - saopćeno je iz Vlade FBiH.