Kontrola se odnosila na zapošljavanja u Rektoratu UNSA, kao i na Prirodno-matematički fakultet (PMF). Radi se o pozicijama direktora Direkcije za izgradnju i održavanje Kampusa UNSA, direktora Biblioteke pri Rektoratu, kao i za radno mjesto stručnog saradnika za komercijalne poslove i nabavke na PMF-u.

Na ovo posljednje radno mjesto - stručni saradnik za komercijalne poslove i nabavke na PMF-u, zaposlena je Katarina Marjanović, supruga prof. dr. Damira Marjanovića, zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo. Radni odnos na PMF-u je zasnovala nakon konkursa koji je bio raspisan u septembru 2019. godine. 

Inspekcija je provjeravala navode da prilikom zapošljavanja Katarine Marjanović "nije pribavljena prethodna saglasnost Vlade KS, niti mišljenje Sindikata Univerziteta u Sarajevu" te da to radno mjesto nije predviđeno sistematizacijom.

- Inspektor rada je utvrdio da je PMF 20. septembra 2019. godine raspisao javni oglas za radno mjesto koordinator za komercijalne poslove i nabavku/stručni saradnik. Po sprovedenom javnom oglasu radni odnos je zasnovala Katarina Marjanović po osnovu ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Nadalje je utvrđeno da u momentu inspekcijskog nadzora nije sistematizovano radno mjesto navedenog naziva. Inspektor je utvrdio da je poslodavac pribavio saglasnost Vlade KS, kao i mišljenje Sindikata UNSA za radno mjesto stručni saradnik za komercijalne poslove i nabavke koje je kao radno mjesto sistematizovano Prijedlogom Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i organizaciji rada PMF-a od 16. jula 2015. godine, ali da nije pribavljena saglasnost Vlade niti mišljenje Sindikata za radno mjesto koordinator za komercijalne poslove i nabavku/stručni saradnik za komercijalne poslove i nabavke - navodi kantonalni inspektor rada u aktu, odnosno nalazu Inspekcije od 22. septembra 2020. godine.

U vezi s tim navodi se kako će "inspektor rada prema PMF-u djelovati upravnom mjerom rješenjem, a kojim će PMF biti upozoren da se javni oglas može objavljivati isključivo za sistematizovana radna mjesta".

Međutim, u međuvremenu su se na pojedinim portalima pojavile spekulacije kako je Katarina Marjanović posao dobila zahvaljujući političkom utjecaju i posredovanju supruga, kantonalnog zastupnika Damira Marjanovića.

 

Tragom takvih navoda zatražili smo Marjanovićev komentar.

- Da, moja supruga je uposlenica PMF-a - potvrdio je Marjanović.

Na pitanje o okolnostima njenog zapošljavanja te da li je utjecao na zapošljavanje supruge na PMF-u, kako se spekulira, Marjanović je odgovorio:

- Nisu mi poznati svi detalji osim onih koje sam dobio od supruge, a to je da je bila jedana od kandidata koji su se prijavili na objavljeni konkurs, koji je dva puta ponavljan, te da je od strane komisije u oba slučaja bila rangirana kao najbolji kandidat, vjerovatno usljed njenoga višegodišnjeg iskustva u struci. Nisam niti jednim aktom utjecao, niti bio u mogućnosti da utječem, na rad komisije u smislu favoriziranja bilo kojeg kandidata ili kandidatkinje - kazao je Marjanović za Faktor.