Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS-a, usvojenim u Narodnoj skupštini RS-a, jasnije se definišu pojedina policijska ovlaštenja, nadležnosti direktora, dodatno angažovanje posebnih jedinica, kao i povećanje nivoa zaštite informaciono-komunikacionih struktura i uspostava sistema elektronskog poslovanja sa građanima.

Između ostalog, ovim izmjenama i dopunama, bit će omogućeno da "za sprovođenje posebne istražne radnje 'korištenje prikrivenih istražilaca i korištenje informatora' Ministarstvo angažuje obučenog policijskog službenika Ministarstva, policijskog službenika druge države, a izuzetno i drugo lice, ukoliko na drugi način nije moguće sprovesti tu radnju".

Nadalje, "policijski službenici radi izvršenja ovlaštenja iz oblasti posebnih istražnih radnji propisanih zakonima o krivičnom postupku RS-a i BiH sprovode postupak legendiranja prije i nakon donošenja naredbe o sprovođenju istrage radi izmjene identiteta lica i izrade odgovarajućih dokumenata, radi učestvovanja u pravnom prometu".

Postupak legendiranja prije donošenja naredbe za provođenje istrage, pokrenut će se na osnovu odluke direktora Policije RS-a.

- Za sprovođenje posebne istražne radnje "korištenje prikrivenih istražilaca i korištenje informatora" Ministarstvo angažuje obučenog policijskog službenika Ministarstva, policijskog službenika druge države, a izuzetno i drugo lice, ukoliko na drugi način nije moguće sprovesti tu radnju.

Ministar unutrašnjih poslova FBiH Aljoša Čampara, u izjavi za Faktor, kaže da ovo što je sada usvojeno u RS-u, ne postoji u Zakonu o unutrašnjim poslovima FBiH, ali i da tu sa pravnog stanovišta nema ničeg spornog.

- Radi se o evropskoj praksi, koja se primjenjuje u radu svih evropskih policija. Druga je stvar sada, da li će to neko zloupotrebljavati ili ne - navodi Čampara.

Profesor na sarajevskom Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Goran Kovačević, kao i Čampara, smatra da ne treba odmah na prvu reagirati i osuditi.

-Primjera radi, engleski policajac ide u SAD da bude istražitelj i tu nema ništa čudno ili se dovede nepoznati policajac, odnosno operativac iz neke druge države, kojeg kriminalci ne poznaju da razbije određenu kriminalnu grupu. To govorim sa aspekta ako u MUP-u RS-a budu moralni i pošteni do te mjere da ne zloupotrijebe netom usvojeni zakon - kaže Kovačević za Faktor.  

Međutim, ostavlja mogućnost i zloupotrebe usvojenih zakonskih rješenja.  

- Uvijek postoji opasnost od zloupotrebe koju teško da iko može kontrolisati. Da li je usvajanje ovih članova Zakona sada maskiranje saradnje RS-a sa Rusijom ili Srbijom ili nekom trećom državom, ili dovođenje obavještajaca drugih država što je zabranjeno, tema je za sebe - kaže Kovačević.

Kada je riječ o zloupotrebama, sa ovako koncipiranim zakonom, u složenom policijskom sistemu kakav je u BiH, otvorena je mogućnost da se, primjera radi, agent FSB (nekadašnji KGB) ili srbijanske BIA-e, kojem je "provaljen" identitet, obrati direktno direktoru Policije RS, koji zbog zaštite tajnosti podataka nikoga ne obavijesti o tome (jer mu novi Zakon to dozvoljava), i smjesti tog agenta u "sigurnu kuću" do dobijanja novog identiteta.