Prošlog mjeseca Elektroprivreda je potpisala ugovor o izvođenju pripremnih radova na izgradnji bloka 7 Termoelektrane Tuzla, a danas bi izvođači i zvanično trebali krenuti sa radovima na terenu. Blok 7 zajedno sa pratećim objektima zauzimat će površinu od 273 hektara i u narednih pet godina bit će najveći ekonomski pokretač, ne samo za Tuzlanski kanton, nego i cijelu državu, piše RTV Slon.

- I sada ako krenemo redom, evo ovaj dio pripremnih radova i ovaj ugovor koji je vrijedan gotovo 19 miliona KM rade u potpunosti domaće kompanije. Jedan dio IPC ugovora koji smo potpisali sa kineskim partnerom je kroz zajednički dogovor reduciran u iznosu od 63 miliona eura i taj kompletan iznos će biti ponuđen doaćoj privredi i domaćoj radnoj snazi da ga iznese i to su poslovi sa kojima naša operativa ima dovoljno iskustva i ne sumnjamo da će to dobro uraditi, a i pored toga sa kineskim partnerima imamo dogovor da onaj dio posla za koji su domaće firme referentne, obučene i imaju iskustva da rade, a to je nekih 20 posto ukupne vrijednosti ugovora, isto tako bude prepušten domaćoj privredi  – naglasio je Senad Salkić, izvršni direktor za investicije u Elektroprivredi BiH.

Ukupna vrijednost projekta iznosi milijardu i osam stotina miliona KM, a čak polovina od ovog iznosa mogla bi ostati u našoj zemlji. Na kineskoj strani bi ostala proizodnja visokosofisticirane opreme koja će se proizvoditi u evropskim tvornicama i biti dopremana na gradilište.

Blok 7 se projektuje u skladu sa savremenim tehnologijama koje osiguravaju da emisija svih polutanata bude ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti i zahtjeva legislative EU-a i BiH.

Studija izvodljivosti je pokazala da je optimalna snaga novog bloka za tuzlansku termoelektranu 450 MW i da sa tom snagom uz upotrebu lignitnih ugljeva iz rudnika Kreka, te mješavinu ugljeva iz Banovića i Đurševika može biti održiv, kao i da može vratiti kredit bez porasta cijene električne energije.