Stav svih je da je sadašnja raspodjela novca po kantonima neravnopravna i da se to mora mijenjati jer je Zakon o pripadnosti javnih prihoda donesen 2006. godine i kao takav je zastario.

Rečeno je da Kanton Sarajevo dobija neopravdano najviša novca, te da je najviše zakinut Tuzlanski kanton.

Ne donositi zakon "preko koljena" 

- Važno je da svi mi razumijemo i budemo spremni da učinimo prvi korak ka reviziji sistema raspodjele javnih prihoda u FBiH, novca. Svjesni smo i realni da zakon koji tretira pitanje raspodjele javnog novca ne bi smio bilo kome nešto uzeti ili dati, a da bude "preko koljena" ili preko noći. Žao mi je što ovaj zakon predlažemo mi, a što ranije nije utvrdila Vlada FBiH prije tri, četiri, pet godina. Svjestan sam da će nacrt izazvati polemike - rekao je u uvodu predlagač Jasmin Duvnjak (SDA).

Za riječ se javio delegat Elmedin Konaković (NIP) koji je imao niz zamjerki na predloženi nacrt kazavši da predlagači nisu rekli suštinu.

- Jeste li vi napravili fiskalnu procjenu? Znate li šta ćete Tuzli donijeti izmjenom i koliko će biti nadomješteno, a šta bi joj donio ozbiljan novi zakon? A znate li, i to me zanima, precizno formulu raspodjele zakona o javnim prihodima? Duvnjaka pitam jer je održao polupolitički uvod o razlozima donošenja zakona i efektima. Je li dobija Tuzla ono što joj pripada ovim zakonom? Ja ću vam reći, ni blizu. Nepravedna je raspodjela javnih prihoda prema nekim dijelovima BiH, prema Tuzlanskom kantonu, najnepravednija. Nepravedno je da sve velike kompanije budu registrovane sa sjedištem samo u Kantonu Sarajevo, pogotovo Elektroprivreda, dok se istovremeno najveći dio proizvodnje, možda i potrošnje, realizuje u Tuzlanskom kantonu. Puno je nepravdi, ali ovo što je krenuo neko političkim pritiskom da donese jedan dokument, prepoznajem tu namjeru koju potpisujem odmah - rekao je Konaković i dodao:

- Haj'mo bolan nekako natjerati ovu Vladu FBiH da donese pravi zakon o raspodjeli javnih prihoda, da obešteti Tuzlu i neke druge dijelove BiH. Daj da ih natjeramo kako god znamo, a onda nam dođe Duvnjak koji to ne može reći premijeru Novaliću. Zašto ne naredite Novaliću, Jelki Milićević da donesu novi zakon o raspodjeli javnih prihoda? Šta vam kaže Vlada? Ali mi kofol nešto radimo, ali to što radimo loše je za Tuzlu, napravit ćemo haos iz razloga koji su opravdani. Čujte vokabulara neznalice, a njegov premijer ne smije da kaže zašto nije donio novi zakon o raspodjeli javnih prihoda. Kako ćete provesti širu raspravu izmjenom samo dva člana? Ovo nije način, ovo je kukavički. Dobili smo ovog spikera Jasmina Duvnjaka. Mene malo stid što smo došli u ovu situaciju. U sali nema premijera, ministrice finasija, direktora porezne uprave. Ostao je Duvnjak.

Teatralni nastup Konakovića 

Predsjedavajući Doma naroda FBiH Tomislav Martinović je opomenuo Konakovića na vokabular.

- Zamolio bih da zadržimo dostojanstvo, da vodimo raspravu koja je argumnetirana bez ličnih poveznica - rekao je Martinović.

Delegat Tomislav Mandić je Konakovićevo izlaganje nazvao teatralnim.

- Svi znamo da su posljedice raspodjele novca negativne, vode neujednačenom razvoju, sve u korist glavnog grada. Kanton Sarajevo dobije 30 posto - rekao je Mandić.

Govorio je i delegat Aner Žuljević (SDP).

- Uspio sam da dođem do četiri studije rađene na ovu temu. Oko hijadu i nešto stranica i zaključak svih je da se zakon mora mijenjati. Postojeći zakon je zastario, ja ovo danas vidim kao peti pokušaj da se intervenira kod Vlade FBiH da je došla voda do grla i da ta količina nepravde u svih 10 kantona. Naglasio bih da je ovo posljednje upozorenje Vladi FBiH. Nije zakon o pripadnosti javnih prihoda jedino što moramo uraditi, već i da ljudi sa istim zanimanjima budu isto plaćeni. Nastavnici se manje vrijednim smatraju u jednom u odnosu na drugi kanton, jer njihov kanton ima manje novca. Ovaj nacrt je više forma poziva Vladi da preuzme ulogu da vodi zakon od vitalne važnosti za Federaciju. Predlažem zaključak da Dom zadužuje Vladu da u roku od 60 dana dostavi potpuno novi tekst zakona o pripadnosti javnih prihoda, utvrdi nove koeficijente raspodjele - rekao je Žuljević.

Nije "Trojka" postojala 2006. godine 

Delegat Damir Džeba (HDZ) je replicirao Konakoviću kazavši kako predloženi nacrt nije politički motiviran.

- Zakon je donesen 2006. godine, tada "Trojka" nije postojala, i izmjene zakona nisu politički motivirane. Čestitao bih predlagačima na pripremi nacrta. Ne može Konaković reći kolegi Duvnjaku da je njegovo izlaganje jadno, hajde neka to kaže Savezu općina i gradova. Imamo neravnopravnu raspodjelu javnih prihoda, mi smo nazadovoljni. HNK je kroz 15-16 godina izgubio cijeli jedan budžet, više od 250 miliona KM, takvom raspodjelom novca. Cilj je ispraviti nepravdu i nelogičnosti. Ako damo podršku nacrtu, FBiH će napraviti prvi korak prema ukidanju povlaštenog koeficijenta - kazao je Džeba.

Diskutovao je i delegat Zvonko Marić (SBB).

- U glavnim gradovima su veći troškovi života nego u manjim sredinama. Kanton Sarajevo uplati više poreza za četiri godine, oko tri milijarde KM, nego čitava Republika Srpska. Zamjeram kolegama iz Tuzla kod formulacija da stanovnik Sarajeva vrijedi kao dva stanovnika Tuzle. To je neprimjereno. To nije argumentacija. Gorući je problem raspodjela prihoda, ali zakon se treba što pravednije uraditi - rekao je Marić.

Delegat Hadis Jusić (SDA) je uputio kritike Konakoviću.

- Volio bih da je kolega Konaković prisutan ovdje cijelo vrijeme, pa da čuje i nas ostale, ali evo on je nas navikao da uzme prvi riječ, održi populističko-politički napad. Do sada je to bilo na Vladu FBiH i premijera, a ovaj put njegova žrtva je bio kolega Duvnjak. I počesto su te njegove populističke opservacije takve da prelaze granice čuvanja digniteta ovog Doma pa i pojedinca koji se nađe na njegovom repertoaru - rekao je Jusić.

Na kraju je govorio i delegat Jasmin Duvnjak.

- Zahvaljujem se na jednoj demokratskoj raspravi o ovoj temi. Nisam imao potrebu za replikom. Upravo zato što sam etiketiran, nisam želio da pretvorim ovu priču u to. Cilj je napraviti prvi korak, nećemo li probuditi ove u Vladi FBiH. Entuzijazam u ispravljanju nepravde neću izgubiti - poručio je Duvnjak.

Delegati Doma naroda FBiH prihvatili su Nacrt zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine sa zaključkom da može poslužiti kao temelj za izradu zakona. Dom naroda FBiH je zatražio od Vlade FBiH da u roku od 60 dana dostaviti izmjene Zakona o raspodjeli javnih prihoda u FBiH.