VEZANI TEKST - Koliko se domaćinstava prijavilo za dodjelu EU pomoći, iz koje općine ih je najviše

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pojasnio je ranije kako će i tokom ove sedmice općine u aplikaciju unositi zaostale prijave, nakon čega se steći uvid u podatke koliko prijava je ukupno podneseno na javni poziv, a nakon zatvaranja aplikacije slijedi uparivanje podataka iz prijava s podacima iz Porezne uprave.

Pravo na ovu pomoć imale su četiri kategorije, a to su domaćinstva u kojima živi penzioner sa minimalnom ili zagaratovanom penzijom; domaćinstva u kojima žive primatelji stalne novčane pomoći; domaćinstva u kojima žive djeca koja su na federalnom dječijem dodatku i domaćinstva u kojima je dijete koje nema jednog roditelja, a u ovoj kategoriji, uz navedenu dokumentaciju, potrebno je priložiti i rodni list djeteta ili smrtni list roditelja, zavisno je li roditelj nepoznat ili je umro.

Također, Delić ranije je kazao kako su za kategoriju penzionera planirane su isplate do 300 KM jednokratne pomoći, a ostale tri do 600 KM.

Ministar je danas za Faktor pojasnio i da li će sva domaćinstva iz jedne od kategorija primiti isti novčani iznos ili će se to raspoređivati prema određenim kriterijima.

- Znači da će se iznos koji je namijenjen za lot penzionera podijeliti sa ukupnim brojem onih koji su ostvarili pravo na sufinansiranje te da će dobiti isti iznos sredstava. Dakle, visina zavisi od ukupnog broja onih koji su ostvarili pravo na sufinansiranje. Isto važi i za ostale kategorije – naveo je on.

VEZANI TEKST - Delić pojasnio: Treba li otvarati bankovni račun za pomoć EU-a, koliko dobijaju penzioneri, a koliko ostali

Dodaje kako će se sredstva dijeliti iz dva lota, jedan lot su penzioneri, a drugi lot čine ostale tri kategorije.

Navodi kako će se potruditi da postupak bude okončan do kraja ove godine.

- Potrudit ćemo se da se sav proces završi i da općine imaju priliku da do Nove godine isplate sredstva – zaključuje on.