- Nakon otvaranja glasačke kutije i uvida u glasačke listiće jednoglasno smo odlučili da se glasanje ponovi. Naime, 10 glasačkih listića na kojima je zaokružen gospodin Jasmin Ademović i pet glasačkih listića na kojima je zaokružen gospodin Srđan Srdić su bili korektni. Svi ostali glasački listići su pored zaokruženog kandidata sadržavali i neki znak, različit na svakom listiću, kao znak prepoznavanja o kojem se vijećniku/glasaču radi. Oznake su utvrđene na glasačkim listićima kod oba kandidata – kaže Deljković.

Pitali smo Deljkovića kako su izgledale te oznake.

- Na kružiću kojim je zaokružen broj ispred kandidata stavljani su znakovi. Dakle, kružić sa vodoravnom crticom desno, ili lijevo, ili s dvije crtice desno i lijevo, ili sa crticom uspravnom na vrhu kruga i slično. Svaki krug je imao na različitim mjestima crtice, a na listićima na kojima je podržan gospodin Srdić uočen je različit broj krugova - pojašnjava Deljković.

VEZANI TEKST - Bogićević neće biti na čelu Sarajeva jer je "trojka" pala na "kružićima i iksićima" za Ademovića

Ističe da je jedan glasački listić bio prazan, a da su na jednom bila zaokružena oba kandidata za predsjedavajućeg Gradskog vijeća, te su, kako navodi, članovi Komisije jednoglasno zaključili da je potrebno ponoviti glasanje.

- U nastavku sjednice sam tražio izuzeće iz Komisije jer nisam mogao podnijeti da budem dio tog procesa u kojem se ne vjeruje ni članovima svoje partije, svojim kolegama, gdje se traži da u skladu sa instrukcijom obilježiš svoj glasački listić. Za mene je to ponižavajuće, nikad nikom ne bih fotografisao svoj glasački listić, niti bih ga obilježavao, niti bih to od nekog tražio da učini. Ali isto tako ne bih ni prekršio obećanje da ću glasati za nekoga, ako sam ga dao – zaključio je Deljković.