- Naime, do sada su pravo na znak pristupačnosti, odnosno pravo da parkiraju na mjestu označenom za invalide, imale samo osobe sa invaliditetom od 100 posto i osobe sa manjim stepenom invaliditeta ako imaju oštećenje ekstremiteta bitnih za upravljanje vozilom - saopćili su iz DF-a.

U drugim državama, pa i u susjednim, kako dodaju, takvo pravo ostvaruju i osobe sa invaliditetom od 80 posto i više.

- Da paradoks bude veći, osoba sa invaliditetom od 80 posto koja dolazi iz neke od susjednih država i koja legalno, u svojoj državi, dobije znak pristupačnosti, svoje vozilo, ponovo legalno, može parkirati na označeno parking mjesto za osobe za invaliditetom bilo gdje u BiH, ali građani BiH sa istim procentom invaliditeta, to pravo nemaju u vlastitoj državi. Iz tog razloga smo pokrenuli izmjenu navedenog Zakona, kako bi se minimalni procenat invaliditeta za ostvarivanje prava na znak pristupačnosti spustio na 80 posto - naveli su iz DF-a.