Ured disciplinskog tužioca (UDT) Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV) je 11. juna 2021. godine podnio disciplinsku tužbu protiv Neđe Đurića, tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, zbog disciplinskog prekršaja "propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob interesa".

U disciplinskoj tužbi se navodi se da je tuženi, postupajući u predmetu Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, iako svjestan da je podnosilac krivične prijave i oštećeni njegov srodnik po tazbini, kao i da je ta činjenica poznata prijavljenom, kao susjedu oštećenog, te da takva činjenica kod svakog objektivnog posmatrača može izazvati razumnu sumnju u njegovu nepristrasnost, svjesno zanemario svoju obavezu da o istoj činjenici obavijesti glavnu tužiteljicu, odnosno podnese zahtjev za svoje izuzeće od postupanja, shodno odredbama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske (ZKP RS).

Disciplinski tužilac Asmir Baćevac je kazao da je Đurić ujedno prekršio i Kodeks tužilačke etike.

- Protiv tuženog su ranije vođena tri disciplinska postupka u kojima je utvrđena disciplinska odgovornost 2004., 2012. i 2019. godine. U jednom od ovih postupaka tužilac Đurić je također propustio da traži svoje izuzeće zbog sukoba interesa, nakon čega je sankcionisan - rekao je Baćevac.

Neđo Đurić je na pripremnom ročištu kazao da je u srodstvu sa suprugom optuženog Slaviše Cvijića. Rekao je da se ne radi o bliskim srodnicima, te da nije ni u kakvom odnosu sa njenim suprugom. Đurić je kazao da zbog toga nije vidio potrebu da podnese zahtjev za svoje izuzeće.

- Prema Razlozima za izuzeće, pobrojanim u Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske, nisam u srodstvu sa optuženim po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, a po tazbini do drugog stepena. Ja sam podigao i optužnicu protiv njega. Razlozi za moje izuzeće nisu postojali, niti je u obrazloženju Tužilaštva Doboj za to naveden ijedan valjan argument - naveo je Đurić.

Zahtjev za izuzeće Đurića tražio je Slaviša Cvijić, kao stranka u postupku. Đurić je nakon toga izuzet iz ovog predmeta. Drugi tužilac je nakon toga podnio prijedlog za povlačenje tužbe protiv Cvijića, a Osnovni sud u Tesliću je uvažio ovaj prijedlog. Ove odluke će biti među materijalnim dokazima Ureda disciplinskog tužioca, kako je najavljeno. Tuženi Đurić je rekao kako se protivi predočenim dokazima UDT-a.

Na pripremnom ročištu Prvostepena disciplinska komisija – u sastavu Biljana Simeunović, Anisa Hadrović i Srđan Forca – prihvatila je sve materijalne dokaze koje je predložio UDT, kao i prijedlog tuženog da se u svojstvu svjedoka sasluša glavna tužiteljica Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, Željka Radović.

Glavna rasprava će biti održana 1. oktobra.